Lovendring har gitt mindre pengespelreklame, men vi er ikkje i mål

Frå 1. januar 2021 fekk kringkastingslova ein ny regel som gjer det mogleg for Medietilsynet å pålegge norske tv-distributørar å fjerne marknadsføringa av pengespel som ikkje har løyve i Noreg. Foto Medietilsynet. Utviklinga går i riktig retning, men på norske tv-skjermar er det dessverre framleis mykje reklame frå utanlandske pengespelselskap som ikkje har løyve til […]