9 av 10 støtter global plastavtale

BILDET: Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. Foto: Elin Eike Worren Det kommer frem i en ny undersøkelse kun dager før FNs miljøforsamling møtes i Nairobi. – Nå må Espen Barth Eide, som president, gjøre det han kan for at vi igangsetter arbeidet med å få på plass en ambisiøs og rettslig bindende plastavtale, […]