Idretten samarbeider om å bli plastsmart

Norges idrettsforbund og WWF Verdens naturfond har siden 2019 hatt et samarbeidsprosjekt kalt «Plastsmart idrett». Hensikten har vært å redusere forbruket av unødvendig engangsplast innenfor idretten og minimere plastavfall som kommer på avveie fra idrettsaktiviteter. Foto: Lillehammer 2021 / Gisle Johnsen Prosjektet «Plastsmart idrett» har fått støtte av Handelens Miljøfond, som også har vært en […]