Økt innsats for å redusere den alvorlige kriminaliteten

BILDET: Politimester Ole Bredrup Sæverud -Både organisert kriminalitet, familievold og seksuelle overgrep skaper store og alvorlige samfunnsvirkninger. Det er derfor viktig at vi som politi evner å øke vår innsats for å redusere denne kriminaliteten. Når vi gjør opp status for 2021, er dette noe vi må ta med oss videre inn i 2022, sier […]