200.000 studenter i Norge får tilgang til bedre psykiske helsetjenester

Flere av de største samskipnadene i Norge har nå kjøpt inn Norse student, et digitalt verktøy som gjør det mulig for studentene å henvise seg selv til psykisk helsehjelp, via samskipnadens nettside. Lavterskelinngangen til Norse student har gjort at antall henvendelser for å få psykisk helsehjelp har doblet seg. Det er over 300.000 studenter i […]

Lang ventetid for å få psykisk helsehjelp

BILDET: Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til at unge blir uføre. Mange må vente lenge på helsehjelp. Foto: AdobeStock En av tre med behov for psykisk helsehjelp opplevde at det tok over 1 måned å få hjelp. Lengst ventetid er det i offentlige helsevesen, med et snitt på syv uker. – Tidlig hjelp er […]

Veiledet internettbehandling styrker tilbudet innen psykisk helsevern

Behandlingsprogrammet eMestring er innført for pasienter med psykiske lidelser i Helse Sør-Øst. Veiledet internettbehandling med bruk av programmet eMestring bygger på kognitiv atferdsterapi og er tatt i bruk i behandlingen av pasienter med depresjon, sosial angst og panikklidelse. Pasienter møter en behandler ved oppstart av behandlingen og deretter skjer kontakten som veiledet behandling fortrinnsvis over […]