Lang ventetid for å få psykisk helsehjelp

BILDET: Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til at unge blir uføre. Mange må vente lenge på helsehjelp. Foto: AdobeStock En av tre med behov for psykisk helsehjelp opplevde at det tok over 1 måned å få hjelp. Lengst ventetid er det i offentlige helsevesen, med et snitt på syv uker. – Tidlig hjelp er […]

Mestringskurs for unge eldre

Tønsberg Kommune arrangerer et mestringskurs for unge eldre i alderen 60-75 år, som er i en overgangsfase. Hensikten med kurset er å skape motivasjon til å ta gode valg som kan være med på å endre levevaner i en helsefremmende retning. VILDE SUNDET tekst Gode levevaner Det er psykolog Tone Hansen (50) som leder dette […]