Planlegger stor satsing på kirkene

Barne- og familiedepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å lage et forslag til bevaringsprogram for kirker. – Vi foreslår et omfattende arbeid for å sette i stand både middelalderkirkene, kirker etter reformasjon 1537 og kirkene fra etter 1850, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Kirkene er blant landets viktigste kulturminner, og vi vet at tilstanden er […]

Enkel, men vakker

Helt siden 1100-tallet har Ramnes kirke tronet øverst på et lite høydedrag. Man antar at kirken eksisterte da slaget på Re sto i 1177. ESPEN JØRGENSEN tekst og foto Ramnes kirke ble reist en gang på 1100-tallet, og har således høyst sannsynlig vært en aktiv kirke i bygda allerede under det kjente slaget på Re […]