Refleksbruken øker ikke fort nok

Trygg Trafikks årlige reflekstellinger fra 2021 viser en liten økning i bruken av refleks sammenlignet med året før. Økningen er størst i Troms og Finnmark, Innlandet og Oslo. – Men det er fremdeles for få som bruker refleks, mener Trygg Trafikk. Trygg Trafikk har jobbet mot et mål om at 50 prosent av alle fotgjengere […]