Frykter at naturavtalen blir for svak

BILDET: Regnskogen i Amazanos forsvinner i et dramatisk tempo. © Andre Dib / WWF-Brazil. -Det er svært bekymringsverdig at mange av naturforpliktelsene vi allerede har, er både sterkere, tydeligere og mer ambisiøse enn det eksisterende forslaget til global naturavtale, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. Det store gapet mellom eksisterende naturforpliktelser og utkastet […]