Tilskudd til frivillige lag som rydder vei for lokal historie

BILDET: Vei langs havet i Lofoten, Uttakleiv i Vestvågøy kommune i Nordland. Foto: Jan Adriansen. Riksantikvaren skal i år fordele 2,5 millioner kroner til frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer. Foreninger og lag kan søke via sin fylkeskommune eller Sametinget om tilskudd på inntil 100.000 kroner. Frivillige organisasjoner i Norge gjør et viktig arbeid med […]

365 millionar i tilskot til kulturmiljø i 2022

BILDET: Verdsarvstaden Røros. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren -Kulturhistoriske spor gjev omgjevnadene våre særpreg og historisk djupne. I dag fordeler Riksantikvaren 365 millionar i tilskot til å ta vare på kulturminne og kulturmiljø. Dette er pengar som går til å sikre kulturmiljøverdiar. Samstundes bidreg dei til lokal verdiskaping og gjev ringverknader i form av arbeidsplassar […]