Økning i antall erstattede tamrein i fjor

BILDET: Statsforvalterne utbetalte 105 millioner kroner i erstatning for tap av tamrein til rovvilt i reindriftsåret 2020/2021. Foto: Susanne Hanssen, Miljødirektoratet. Antall tamrein erstattet på grunn av tap til rovvilt i reindriftsåret 2020/2021 økte med 18 prosent sammenliknet med året før. -Erstatningsutbetalingene vil naturlig variere fra år til år. Den tøffe vinteren for to år […]

Liten økning i tapte sau til rovvilt i 2021

Tap av sau til rovvilt ligger fortsatt på rundt halvparten av nivåene for 10 år siden. Tap til jerv økte mest i 2021, mens tap til ulv er det laveste siden 2008. Tap av sau og lam til rovvilt holder seg fortsatt på et betydelig lavere nivå sammenliknet med tidligere år, selv om vi ser […]