Et farlig vakuum for rusfeltet

BILDET: Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors og Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere. Foto: Julie Vissgren. Regjering har lovet en ny giv for arbeidet med rusavhengighet. Det er helt nødvendig å tette vakuumet på rusfeltet. I 2021 stemte Stortinget ned forslag om en rusreform. Debatten om rusreformen etterlot et farlig vakuum. Politiet […]