Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland

Nordisk ministerråd fryser samarbeid med Russland og Hviterussland. Avgjørelsen er tatt som en reaksjon på Russlands militære angrep på Ukraina. De nordiske samarbeidsministrene fordømmer på det kraftigste den uprovoserte, folkerettsstridige og illegitime russiske invasjonen av Ukraina. Russlands krigshandlinger er et angrep på den europeiske sikkerhetsstruktur. De nordiske landene står samlet i solidaritet med Ukraina og […]