Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordning for persontogselskapene frem til sommeren

-Vi har forhåpentlig lagt periodene med strenge smitteverntiltak bak oss. Med færre reisende har koronapandemien vært krevende for persontogselskapene. Det er fortsatt vesentlig færre reisende enn før koronaen rammet oss. For å opprettholde et attraktivt togtilbud, går regjeringen inn for å kompensere togoperatørene for reduserte billettinntekter frem til utgangen av juni i år, sier samferdselsminister […]