Lager miljøgate i Semsbyen

Nå har arbeidene med å omskape Semsbyveien til en mer trafikksikker miljøgate startet. ESPEN JØRGENSEN tekst og foto Arbeidene skal foregå på strekningen fra Askehaugveien til Andebuveien i Sem sentrum, og hvis alt går etter planen er man ferdig i november i år. Ivaretar myke trafikanter  Hensikten med prosjektet er å gi gående og syklende […]

Inviterer til litteraturuke

Sem seniorsenter inviterer for første gang til en litteraturuke. Det er et gratis arrangement over fire dager med forskjellige foredrag hver dag. Det er påmelding denne gangen, grunnet korona, men alle som vil er hjertelig velkommen til å melde seg på. VILDE SUNDET tekst og foto Tiri Corneliusen og Elin Hagen gleder seg til å […]

Fordommene lenge leve

Denne artikkelen ble publisert i Byavisa Tønsberg i 2005. Ungdomsklubbene i Tønsberg sliter med å få full tillitt fra foreldrene. Det finnes mange rare forestillinger om hva som foregår på innsiden av veggene der ungdommen holder hus. SILJE MOSSESTAD Et sted der foreldre ikke har adgang. Der ungdommen selv bestemmer og får gjøre som de […]