Siri Hall Arnøy utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet

Fagdirektør Siri Hall Arnøy er i statsråd 21. januar utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet. Hall Arnøy er utnemnd til underdirektør i Vegseksjonen. Seksjonen har mellom anna ansvar knytt til planlegging, bygging og drift og vedlikehald av riksvegane, og har det overordna ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet. Siri Hall Arnøy (43) er sivilingeniør […]