– Sjødeponi bryter med EU-direktiver

EFTAs overvåkningsorgan ESA har nå bedt Norge om mer informasjon om hvordan dumping av gruveavfall vil påvirke norske fjorder. Mye tyder på at tillatelsene til sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjord bryter med EU-direktiver. For hver dag som går blir det bare mer tydelig at dumping av gruveavfall i norske fjorder er en veldig veldig dårlig […]