Etterlyser foreldre til studie av barn med skadelig seksuell atferd

-Vi trenger kontakt med foresatte og foreldre til barn som utsetter seg selv eller andre barn for uønskede og skadelige seksuelle handlinger, både på nett og utenfor nettet, sier forsker Hannah Helseth ved NKVTS. Helseth er forsker ved NKVTS og jobber med et forskningsprosjekt om det som kalles skadelig seksuell atferd (SSA) blant barn og […]