Uvær i januar for over en halv milliard

Uværet i januar har hittil kostet forsikringsselskapene over en halv milliard kroner i erstatning, viser anslag fra Norsk Naturskadepool. – I Tryg har vi passert over 1.000 skader med god margin, og skademeldingene tikker fremdeles inn, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring. For januar er det hittil meldt inn mer naturskader enn for hele fjoråret […]

Liten økning i tapte sau til rovvilt i 2021

Tap av sau til rovvilt ligger fortsatt på rundt halvparten av nivåene for 10 år siden. Tap til jerv økte mest i 2021, mens tap til ulv er det laveste siden 2008. Tap av sau og lam til rovvilt holder seg fortsatt på et betydelig lavere nivå sammenliknet med tidligere år, selv om vi ser […]