Skattefusk for 400 millioner

Denne artikkelen ble publisert i Byavisa Tønsberg 25. august 2005 I løpet av de 5 siste årene har skattemyndighetene avslørt skattejuks for hele 400 millioner kroner i Tønsberg. TRI D. NGUYEN tekst og foto Byavisa kan avsløre at rundt 400 millioner er prøvd unndratt fra samfunnets felleskasse. Ligningskontoret jobber systematisk sammen med skatteoppkreverkontoret og fylkesskattekontoret […]