– Folk må kunne gjøre noe annet på fritida enn å drikke og shoppe

De nye smitteverntiltak må komme frivilligheten til gode, mener Frivillighet Norge. -Frivilligheten har vært svært dyktige til å følge råd og anbefalinger. Vi har laget egne veiledere og tilpasset aktivitetene for at de skal bli best mulig smittesikret. Nå må regjeringa gi organisasjonene den tilliten de fortjener, sier Stian Blant de smittevernreglene som er mest […]

Endringer i smitteverntiltakene påvirker arbeidsmarkedet

Utviklingen i arbeidsledigheten har dempet seg den siste uken med færre permitterte og nyregistrerte arbeidssøkere. Dette skyldes nok hovedsakelig endringer i smitteverntiltakene, sier Terje Tønnessen, direktør i NAV Vestfold og Telemark. Arbeidsmarkedet i Vestfold og Telemark i uke 3: I uke 3 har var det en økning i antall helt arbeidsledige med 73 personer. 3,1 […]