Ta taket før snøen gjør det

Mye snø kan utgjøre en betydelig trussel for hytter og bygninger hvis takene ikke blir måkt. Konsekvensene kan bli ødelagte tak og i verste fall bygninger som kollapser. Store mengder snø betyr økt risiko for skade på bygninger ved at vekten av snømassene blir større enn det takkonstruksjonen tåler. Selv om mange hyttetak er bygget […]