Vil ta i bruk solenergi på gården

Norske bønder har prioriteringene klare for hva slags klimatiltak de først ønsker å iverksette på eget bruk, viser en ny undersøkelse. Solcellepaneler topper listen. I en måling utført av Agri Analyse for Landkreditt har bøndene blitt presentert for en lang rekke mulige klimagrep, og fått krysse av for alle tiltak de ville prioritert dersom driftsøkonomien […]