Folketrygdfondet 2021: Rekordår

BILDET: Folketrygdfondets adm. dir. Kjetil Houg. Foto: Jarle Nyttingnes Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 41 milliarder kroner i 2021. Det er ny rekord. Avkastningen var 14,0 prosent. Kapitalen var 333 milliarder kroner ved utgangen av året. Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på 14,0 prosent var 1,0 prosentpoeng bedre enn […]