Trenger mer hurtiglading for biler og lastebiler

BILDET: I dag er det rundt 470 000 elektriske lette kjøretøy (person- og varebiler) og rundt 660 elektriske tunge kjøretøy (lastebiler og busser) på norske veier. Foto: Patrik Olsson/Swerock Et nytt kunnskapsgrunnlag peker på et stort behov for flere hurtigladere både for personbiler og lastebiler. Statens vegvesen og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og […]

Fire omkom i februar-trafikken

BILDET: Leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen. Fire omkom på norske veier i februar, samme antall som i februar i fjor. Så langt i år er det syv menn som har omkommet i trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Aldri har et år startet med lavere dødstall […]

Økt biltrafikk på veiene i 2021

ILLUSTRASJON: Som i 2020 ble trafikken i 2021 preget av de til enhver tid gjeldende koronarestriksjoner. Tallene er gitt som endring i prosent sammenlignet med samme tidsperiode året før. Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen. Kilde: Vegtrafikkindeksen 2021 2021 startet med betydelig mindre trafikk enn normalt i januar og februar. Men for året sett under ett […]

For mange som dropper bilbelte

Statens vegvesen kontrollerte belte- og hjelmbruk på over 200.000 kjøretøy i fjor. Det resulterte i 1845 gebyr og 32 anmeldelser. Det er gledelig at de aller fleste av de vi kontrollerer bruker verneutstyr slik som bilbelte og hjelm, men 1845 gebyr for manglende bruk er likevel for mange. Bilbelte er det enkleste og mest effektive […]

Laveste antall trafikkdrepte i januar

To personer omkom på vegene i januar i år, mot seks i samme måned i fjor. Aldri har det vært færre som omkom i januartrafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. – I 2021 hadde vi de laveste dødstallene i Norge siden 40-årene, og januar fortsetter i samme spor, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet […]