Søk om kirkemidler

-Stortinget har bevilget en tilskuddspott på totalt 20 millioner til sikring av våre viktige kulturhistoriske kirkebygg, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I år prioriterer vi søknader for tak, vegger og murer for å sikre våre verdifulle steinkirker fra middelalderen. Søknadsfristen er 18. mars. Tilskuddet er bevilget i statsbudsjettet for 2022 over Barne- og familiedepartementets budsjett, […]