Vil gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper og filialer elektronisk

BILDET: Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet Regjeringen foreslår nye regler for å gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS. -Digitale og moderne løsninger vil være en viktig bidragsyter for verdiskapingen i norsk næringsliv. Enklere løsninger gjør at bedrifter sparer både tid […]