Pasientene krever at Kjerkol avvikler bøtelegging av fastlegene

Stoffskifteforbundet frykter for folks liv og helse når fastleger kan få bøter for å skrive ut legemidler i strid med folketrygdloven eller blåreseptforskriften. Pasientorganisasjonen mener helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol må avvikle ordningen med overtredelsesgebyr. -Når fastlegene blir presset til å få gebyrer for å skrive ut medisiner på blå resept, vil de skrive ut […]