Eiere av fritidsboliger med krav om strømstøtte

Norges Hytteforbund har gjennomført en spørreundersøkelse. I bakgrunn av de ekstremt høye strømkostnadene som rir landet og til dels hele Europa har Norges Hytteforbund sendt ut en enkel spørreundersøkelse til 2. 000 av våre medlemmer. Svarprosenten var over 50 prosent og svarene er krystallklare. Eiere av fritidsboliger ber om strømstøtte på lik linje med eiere […]

Idrettslag får endelig strømstøtte

Regjeringen har i dag besluttet å innføre en nasjonal støtteordning for idrettslag og frivillige organisasjoner med høye strømkostnader. Ordningen skal gjelde fra desember 2021 til mars 2022. -Dette var en gledens nyhet og en sann lettelse for alle våre idrettslag som nå har holdt pusten i flere uker i påvente av at en nasjonal støtteordning […]