Stor innsats i to år

Vi har vært rammet av koronapandemien i to år. Sykehusene våre har spilt en sentral rolle, og de ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å yte helsehjelp og begrense smitte. Det jobber nesten 80 000 ansatte ved sykehusene i Helse Sør-Øst. De to siste årene er ​det mange av dem som har hatt […]

Gode resultater for pakkeforløp kreft

BILDET: Ved Sykehuset i Vestfold er det 77 prosent av alle pakkeforløp som gjennomføres innenfor standard forløpstid. Her er forløpskoordinatorene Elin Sjuve Bjønness, Reidun Lislebø Løkkemyhr og Lene R. Løkeberg Solem. Vivvi Bjørnø er forløpsleder og Kristine Lindhjem er kreftkoordinator. Foto: Sykehuset i Vestfold I 2021 ble 73 prosent av alle pakkeforløp for utredning av […]