Vil redusere matsvinn med 50 prosent

Sykehusene i Helse Sør-Øst skal redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030. Det er ett av miljømålene som nylig ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF. I 2019 ble det kastet 957 tonn våtorganisk avfall ved sykehusene i Helse Sør-Øst. I 2020 var mengden redusert med mer enn 100 tonn, men tallet skal betydelig […]