Sykepleierindeksen: – Får sosiale konsekvenser

Ifølge Eiendomsverdi/Eiendom Norge får en singel sykepleier nå kun finansiering til 1,7 prosent av de omsatte boligene i Oslo. NBBL anser tallene som urovekkende. At sykepleierne og andre yrkesgrupper ikke lenger har råd til å bo i pressområder får både økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. Mobiliteten i arbeidsmarkedet svekkes. Mer pendling gir økte utslipp og […]