Endelig nedgang i nye sykemeldte

Etter en stor økning i antall nye sykemeldte i Vestfold og Telemark de siste ukene, har tendensen snudd den siste uken. Selv om sykefraværet fremdeles er høyt, var det en nedgang i sykefraværet i de aller fleste bransjer. Færre var også sykmeldte på grunn av koronarelaterte diagnoser i uke 10. Sist uke ble 3 589 […]

Koronafraværet når nye høyder – flest nye sykmeldte i helse- og omsorgsyrker

Sykefraværet fortsetter å stige. Nå er mer enn dobbelt så mange sykmeldte enn på samme tid i fjor. Det er aldri tidligere registrert så mange nye sykmeldte med en koronarelatert diagnose. Sist uke ble 4.433 nye personer i Vestfold og Telemark sykmeldt. 56 prosent av disse ble sykemeldt på grunn av en koronarelatert diagnose. Flest […]

Over halvparten av de nye sykemeldte har koronarelaterte diagnoser

BILDET: Direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen Sist uke ble 3 849 personer i Vestfold og Telemark sykemeldt. 1 969 av disse (51 prosent) med en koronarelatert diagnose. Det er 71 prosent flere sykmeldte enn i samme periode i 2020. NØKKELTALL Sykefravær i Vestfold og Telemark Uke 7, 2022   · Antall nye […]

Mange bransjer med rekordhøyt sykefravær

Det koronarelaterte sykefraværet når stadig nye rekorder. Sist uke ble 3 800 personer i Vestfold og Telemark sykemeldt. Det er en økning på åtte prosent og 284 nye sykemeldte sammenlignet med uken før. 1.809 av de sykmeldte hadde koronarelatert sykdom. Flest nye sykmeldte i helse og omsorg Den siste uken ble det registrert 1.048 nye […]