Økning i antall erstattede tamrein i fjor

BILDET: Statsforvalterne utbetalte 105 millioner kroner i erstatning for tap av tamrein til rovvilt i reindriftsåret 2020/2021. Foto: Susanne Hanssen, Miljødirektoratet. Antall tamrein erstattet på grunn av tap til rovvilt i reindriftsåret 2020/2021 økte med 18 prosent sammenliknet med året før. -Erstatningsutbetalingene vil naturlig variere fra år til år. Den tøffe vinteren for to år […]