Tidsbruksundersøkelsen 2021: Utenlandske forskere jobber mest

Og utenlandske kvinnelige professorer aller mest i norsk akademia. Å jobbe mye kan handle om press, men også om egne ønsker, ansvarsfølelse og motivasjon, hevder forskere. Kvinnelige professorer jobber nesten 50 timer i uka, og i gjennomsnitt én time mer enn mannlige professorer. Tallene kommer fram i Tidsbruksundersøkelsen fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, […]