Går fra Tjøme til Oslo for å utforske strandsonen

En gruppe fra DNT ung skal gå og padle fra Verdens ende, via Horten og Moss til Oslo for å undersøke allmenhetens tilgang og vise fram friluftsliv langs kysten. Strandsonen er viktig for friluftsliv, rekreasjon og naturmangfold langs kysten. Et nasjonalt forbud begrenser bygging i et 100-meters belte langs strandsonen, men i mange deler av […]