Alvorlig velferdsproblemer avdekket i svinenæringen

Nylig presenterte Mattilsynet flere foreløpige funn fra den nasjonale tilsynskampanje i svinenæringen. Brudd på regelverket ble avdekket i over halvparten av tilsynene. – Vi er ikke overrasket, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Det er nå gjennomført tilsyn i 332 svinebesetninger, og Mattilsynet har funnet brudd på regelverket i 53 prosent av dyreholdene de har […]