Vy skal forhandle om togkjøring på Østlandet

– Dette er vi glade for, og vi skal levere et enda bedre tilbud til kundene til lavest mulig kostnad for samfunnet, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad. Både Vy og Flytoget var aktuelle forhandlingspartnere for oppdraget om å kjøre tog på Østlandet. I dag ble det klart at Vy er valgt som foretrukket avtalepart […]

Reisende vil vite mer før de vil reise kollektivt igjen

Frykt for trengsel på kollektivtransporten er en viktig grunn til at færre vil reise med tog på Østlandet, viser en ny undersøkelse. – Entur jobber for mer deling av data i samferdselssektoren så vi kan gi mer relevant informasjon til de reisende, sier Enturs direktør for marked og mobilitet, Hanne Nettum Breivik. Det forventes en […]

Færre togpendlere etter pandemien

I følge en ny undersøkelse vil pendlerne på Østlandet reise sjeldnere med tog når pandemien er over. Økt bruk av hjemmekontor er den viktigste årsaken. – Nye reisemønster kan påvirke innretningen av fremtidens togtilbud, sier jernbanedirektør Knut Sletta. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Jernbanedirektoratet og hovedfunnene viser at folk på Østlandet regner med å […]