Færre togpendlere etter pandemien

I følge en ny undersøkelse vil pendlerne på Østlandet reise sjeldnere med tog når pandemien er over. Økt bruk av hjemmekontor er den viktigste årsaken. – Nye reisemønster kan påvirke innretningen av fremtidens togtilbud, sier jernbanedirektør Knut Sletta. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Jernbanedirektoratet og hovedfunnene viser at folk på Østlandet regner med å […]