Forventer økt satsing på digital sikkerhet og utdanning

Mandag 5. juni legger Totalberedskapskommisjonen fram sin rapport. NITO har klare forventninger til at kommisjonen kommer med tydelige anbefalinger innen digital sikkerhet og kompetanse. – Vi har tydelige forventninger om at IKT-infrastrukturen i helsevesenet underlegges sikkerhetsloven, at en nasjonal skyløsning igangsettes og en kraftig økning i antall studieplasser innen IKT og digital sikkerhet, sier Bjørn […]