Strømnettet er fullt – videre industriutvikling på vent

– Dette betyr kroken på døra for ytterligere industriutvikling i Vestfold og Telemark, sier administrerende direktør i Lede, Øivind Askvik. Nettselskapet Lede har fått beskjed fra Statnett om at strømnettet i Vestfold er fullt. All tilgjengelig kapasitet i eksisterende nett og planlagt nett i Vestfold fram til 2035 er nå reservert. Det innebærer at det […]

Bærekraft: Rapporteringsplikt må følge størrelse – ikke selskapsform

Store samvirker, statsforetak og stiftelser kan bli utelatt fra rapporteringsplikten på bærekraft fra 2024. – Svært uheldig, sier administrerende direktør i Revisorforeningen, Karen Kvalevåg. Samfunnet trenger at alle store selskaper gir denne informasjonen. Fra og med 2024 må alle større virksomheter i Norge rapportere på bærekraft. I forslaget fra Verdipapirlovutvalget er det likevel flertall for å begrense […]

Oljefest blant private sparere

Selv om september har vært en historisk ruglete måned har årets versjon vært den strake motsetning på Oslo Børs. Dette har derimot ikke smittet private sparere, som selger unna aksjer. Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 21,8 milliarder kroner i september og netto ble det solgt aksjer for 187 millioner kroner. Vår Energi troner på […]

Sterk konkursøkning i detaljhandelen og hotell/restaurant

Siste tall fra det globale beslutningsdata- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at antall konkurser fortsetter å øke i september. Antall konkurser i september er 1,9 prosent høyere sammenlignet med samme periode i 2022. Hittil i år har det vært spesielt sterk økning i konkursene i detaljhandelen og hotell/restaurantbransjen med hhv. 52 og 42 prosent. -Nordmenn har […]

Kameratilsyn hos virksomheter med unge arbeidstakere

Datatilsynet vil gjennomføre flere kameratilsyn innenfor arbeidsliv fremover. Hovedfokuset er arbeidsplasser med unge arbeidstakere. Unge arbeidstakere er ekstra sårbare i møtet med arbeidslivet. Samtidig ser Datatilsynet at unge arbeidstakerne ofte blir utsatt for ulovlig kameraovervåking. – Vi i Datatilsynet ser alvorlig på dette. Planen er derfor å gå på flere uanmeldte stedlige tilsyn. Det betyr at […]

Nedgangen i byggevarehandelen fortsetter

Byggevarehandelen falt med 7,3 prosent i 2. tertial 2023 fra samme periode året før. Det er kraftig tilbakegang i byggevarehandelen. I 2. tertial 2023 falt omsetningen til byggevarehusene med 7,3 prosent i forhold til samme periode året før. Det var nedgang i de fleste deler av landet. Tilbakegangen var klart størst i Innlandet, etterfulgt av […]

Mange taper penger – får ikke overtidsbetalt

– Svært få arbeidstakere kan unntas fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, sier NITO-advokat Kirsten Rydne. Saker om ulovlig unntak fra arbeidstidsbestemmelsen kommer stadig på bordet til NITO-advokatene. Gjennom mange år har vi i NITO fulgt utviklingen i antall medlemmer som ikke er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene. Mange av dem er nyutdannet. Tallet er altfor høyt, sier […]

Norske Shellstasjoner blir omprofilert til St1

Energiselskapet St1 har siden 2015 eid og drevet de om lag 300 norske Shellstasjonene under en merkevarelisens med Shell. Nå tar selskapet skrittet videre og vil drive videre under eget merkevarenavn. Mot slutten av en overgangsperiode på et par år vil Shellstasjoner både i Norge, Sverige og Finland bli omprofilert til St1-stasjoner. St1 kjøpte i […]

Ny høring om forskriftsendringer som skal gi posttilbydere like vilkår

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i postforskriften som skal bidra til like vilkår for tilbydere av posttjenester. Samtidig orienterer departementet om endelig avgjørelse i en klagesak hvor departementet fastslår at all omsetning knyttet til levering av posttjenester, skal omfattes av grunnlaget for sektoravgift. Samlet bidrar dette til å styrke forbrukervernet, fordi netthandel utgjør den dominerende delen av […]

Ny direktør i Mantena Technology

Ramnath Falch Ambathy (45) starter i dag som direktør i Mantena Technology. Selskapets ambisjon er å bli Nordens ledende kompetansehus på jernbanekjøretøy – hvor satsing på teknologi- og rådgivende tjenester er viktig. Ambathy kommer fra stillingen som administrerende direktør i Envac Norge, et selskap som jobber med trykkluftbaserte renovasjonssystemer. Nå er han klar for å […]