Fossil gass til byggvarme kan bli forboden

Miljødirektoratet sender på høyring eit forslag om forbod mot bruk av fossil gass til oppvarming på byggjeplassar. – For å nå klimamåla må det gjennomførast tiltak i alle samfunnssektorar, og utfasing av fossil gass til byggvarme ser ut til å vere ei ganske lågthengande frukt, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Finnes klimavennlege alternativ Oppføring […]

– Vil ikke ha «mangfoldsvasking»

Av: Kristin Aukland, Kifinfo På samme måte som grønnvasking, risikerer man at likestillingstiltak ender opp med å bli noe man skal krysse av i sjekklista – og det er ikke målet, mener Veronica Ski-Berg. Nå leder Veronica Ski-Berg et nytt kompetansesenter, og hun vil at arbeid for likestilling og mangfold skal føre til strukturelle endringer. – […]

Ingen bedring for bygg- og anlegg før 2026

Lavere aktivitet og etterspørsel innen bygg- og anleggsbransjen fører til økt arbeidsledighet, og i første kvartal i år gikk 270 bedrifter konkurs. – Vi vil se krisestemning og en økning i konkurser godt inn i 2026, sier bransjeansvarlig Henning Dalsegg i BDO. – Antallet igangsettelsestillatelser er på et bunnivå vi ikke har sett siden finanskrisen. […]

Söderberg & Partners inngår samarbeid med Gåfotball Norge

Gåfotball er en sterkt voksende sport både i Norge og internasjonalt. Sporten gir tidligere aktive spillere mange nye år med fotball, mens spillere som aldri har spilt fotball før kan finne en arena for sosial og fysisk aktivitet. – Gåfotball er en spennende satsning som vi ser fram til å følge med på, sier Jan […]

Nesten hver tredje handelsbedrift ønsker sommervikarer

Ifølge en fersk undersøkelse fra Virke planlegger 31 prosent av bedriftene å ansette sommervikarer i år. Det er store variasjoner mellom virksomhetene, men behovet for sommervikarer består, dette til tross for omsetningsnedgang, økte kostnader og strammere økonomi hos virksomhetene. – Handels- og tjenestenæringene står hvert år for en betydelig andel av sommerjobbene. I år som i […]

Avvikler utskjelt arbeidsgiveravgift

Regjeringen har nå bestemt å avvikle den midlertidige arbeidsgiveravgiften de innførte for statsbudsjettet 2023. – Dette var en uheldig midlertidig skatt på kompetanse, og det er bra regjeringen viser at den nettopp var midlertidig sier Tekna-president Elisabet Haugsbø. Avgiften ble innført for å dekke inn økte utgifter, blant annet på grunn av krigen i Ukraina. I […]

Danske Bank Norge med godt resultat i årets første kvartal

Danske Bank la fredag frem resultatet for første kvartal 2024. I Norge preges dette av vedvarende høy aktivitet og god inngang av nye kunder, spesielt i bedriftsmarkedet og storkundesegmentet. Danske Bank fortsetter å være størst i Norden på grønne obligasjonslån. Danske Bank-konsernet har fredag 3. mai lagt frem sitt regnskap for første kvartal 2024. Det […]

NVE gir overtredelsesgebyr på to millioner til Green Mountain

Green Mountain Innlandet AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet har bygget elektriske anlegg i Hamar uten å ha nødvendig tillatelse. Anlegget skal forsyne et planlagt datasenter, der Tik-Tok er en av kundene. NVE vil fremover skjerpe tilsynet med ulovlig bygging av energianlegg. […]

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal

I første kvartal 2024 leverte Petoro 60 milliarder kroner i kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Dette er 57 milliarder mindre enn i første kvartal 2023. -Sett i et historisk perspektiv er kontantstrømmen fra vår produksjon fortsatt høy, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth. Etter ett par år med unormalt høye gasspriser var […]

Børslokomotivene leder an blant Nordnets kunder

Vi får nå løpende inn kvartalstall for perioden vi har lagt bak oss. Foreløpig har tallene i Norge vært litt på den svake siden, og dette ser vi også blant Nordnets kunder som nettoselger aksjer for 25 millioner kroner. Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 24,1 milliarder kroner i april, og netto ble det […]

Nesten 400 bedrifter gikk konkurs i Norge i april

Returen fra påskefjellet ble en tøff affære for norske virksomheter med økonomiske utfordringer. Tall fra Fair Collection viser at hele 399 bedrifter gikk konkurs i april – en konkursvekst på hele 75 prosent sammenliknet med fjoråret. Konkursene er mer omfattende, og milliardverdier har gått tapt i årets fjerde måned. Samtidig mister 1611 ansatte jobben sin. – […]

Årsresultater 2023 – Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i verden, er det tid for å takke våre Kjøpmenn, samarbeidspartnere, medarbeidere, leietakere, hotellgjester og kunder. Vi legger bak oss et år hvor vi har gjennomført flere forenklinger, restruktureringer og store investeringer i de […]

Ragn-Sells sin bærekraftsrapport for 2023 er klar

I Ragn-Sells sin bærekraftsrapport for 2023 ønsker miljøselskapet alle velkommen til den sirkulære økonomien. Ragn-Sells mener at avfall er den eneste kilden til bærekraftige råmaterialer. Arbeidet med bærekraft speiler forretningsstrategien, med vekt på lønnsomhet og ansvar for miljøet. – Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke ressursene vi allerede […]

Depositumsgaranti for næringseiendom – en smart investering

Vi opplever større interesse rundt Depositumsgaranti for næringseiendom enn tidligere. – Ikke så rart, siden dette kan være gunstig på flere områder, samtidig som du frigjør arbeidskapital umiddelbart, sier Marcus Engelberg i Söderberg & Partners. Tradisjonelt sett har bedrifter vært nødt til å binde opp store summer kapital i form av depositum ved inngåelse av leiekontrakter. […]

Folketrygdfondet opp 11 milliarder kroner i første kvartal

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 10,7 milliarder kroner i første kvartal. Dette tilsvarer en avkastning på 3,03 prosent. Kapitalen var 365 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Resultatet er 0,56 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Aksjemarkedet fortsatte oppgangen i første kvartal samtidig som de lange rentene steg noe på forventninger om […]

Sterk kundevekst og nettosparing i første kvartal for Nordnet Norge

I dag publiserte Nordnet kvartalsrapport for første kvartal 2024. Spareplattformen presenterer et rekordresultat, og Nordnet Norge lever en sterk kundevekst og netto sparing i kvartalet. For første kvartal 2024 rapporter Nordnet-konsernet inntekter på 1.263 millioner SEK og et driftsresultat på 884 millioner SEK. Kundebasen var ved utløp av mars på 1,9 millioner kunder og samlet […]

Treschow-Fritzøe kjøper eierpost i Hunton Fiber

Treschow-Fritzøe investerer godt over hundre millioner kroner for en eierandel på 20 prosent i Hunton Fiber AS som er en ledende produsent av isolasjon og trebaserte byggematerialer. Virksomhetene passer godt sammen med sine nordiske satsninger innen treindustri og byggevarekjeder. Transaksjonen gjøres delvis som en emisjon og delvis som et nedsalg fra flere av Hunton Fibers […]

Enighet i lønnsoppgjøret for renholdere

Partene ble i natt enige, etter to dager med forhandlinger mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel. En samlet forhandlingsdelegasjon mener at dette følger frontfaget godt, og anbefaler årets oppgjør. Resultatet kort oppsummert: Fra 1 mai 2024 gis et generelt tillegg på 7,- pr time. Det gis et lavlønnstillegg på 3,50- pr time. Det […]

USN-ekspertise bidrar til banebrytende miljøforskning

Universitetet i Sørøst-Norge er invitert inn i to viktige forskningssentre for vannkraft og kraftnett. Forskningssentre for fornybar energi (FME) er et program i regi av Norges forskningsråd innenfor langsiktig forskning på fornybar energi, effektivisering, co2-håndtering og samfunnsvitenskap. Den totale finansieringen fra Norges forskningsråd er 1,28 milliarder kroner fordelt på åtte sentre over åtte år. Det […]

Tømmerhogst første kvartal 2024

Innmålt volum etter 1. kvartal viser at avvirkninga så langt i år er på 3,1 millionar kubikkmeter, og det er same nivå som første kvartal i 2023. Av tala for innmålt tømmer i 1.kvartal 2024 kjem det fram at prisauken på massevirke, som starta i 2022 og heldt fram gjennom 2023, held fram med å […]

Bedrifter viser økt forretningsoptimisme

Dun & Bradstreet lanserte i dag rapporten Global Business Optimism Insights for andre kvartal 2024. Den nyeste kvartalsrapporten fremhever en vedvarende positiv trend i den globale forretningsutsikten, med en økning på 5.4 prosent i Dun & Bradstreets globale forretningsoptimismeindeks. Til tross for den generelle optimismen, viser rapporten en vedvarende nedgang i tilliten i den globale […]

HK Norge: Endringer i Brukthandelloven stort steg for sirkulærøkonomi i Norge

I dag annonserte regjeringen radikale endringer i brukthandelloven. Dette er endringer Handel og Kontor i Norge (HK Norge) svært fornøyde med. HK Norge organiserer et stort antall av ansatte i bransjen, og sier at den nye lovgivningen, som trer i kraft fra 1. juli, vil gjøre det betydelig enklere å omsette brukte varer som klær, […]

Ny analyse: Over 4.500 bedrifter står i fare for å gå konkurs

– En fersk prognose fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at 4.588 norske virksomheter står i fare for å gå konkurs i løpet av de neste 12 månedene. Prognosen for første kvartal 2024 er 7 prosent høyere enn situasjonen ved første kvartal 2023. -Konkursrisikoen øker på tvers av næringslivet, sier Kari Mette […]

Sveits aksepterer Easee’s nye dokumentasjon – salget av ladeboksene kan fortsette

Det sveitsiske tilsynsorganet for markedsovervåking (ESTI) fattet beslutningen 14.mars 2024, på dagen et år etter at det ble innført salgsforbud for Easee Home og Easee Charge i Sverige. Flere land i Europa valgte å gjøre egne undersøkelser av Easee Home og Easee Charge som følge av salgsforbudet i Sverige. Sveits er det første landet som […]

Rekordhøye søkertall gir håp til håndverksbransjen

Flere unge ønsker å utdanne seg innenfor yrkesfag. Det viser årets søkertall for videregående opplæring. Norges største anbudstjeneste, Mittanbud, er positiv til den økende trenden, og mener det viser en holdningsendring mot yrkesfag. Årets søkertall for videregående opplæring viser at over halvparten av søkerne i flere kommuner har yrkesrettede fag som deres førsteønske. Den økende […]

Vipps på topp i omdømmemålingen Traction Norge

Vipps topper for første gang omdømmeundersøkelsen Traction Norge. I tillegg til å toppe listen, får selskapet den høyeste omdømmescoren som noen gang er målt i den årlige omdømmeundersøkelsen. Traction Norge gjennomføres av kommunikasjons- og analysebyrået Apeland.– Vipps har på samme måte som Finn.no og noen få andre digitale tjenester klart å både bli elsket og beundret av […]

Skal gjøre ombruk enklere med Delio

– Vi ville lage en digital løsning som gjør det enkelt for utbyggere, rådgivere og arkitekter å oppfylle kravene til ombruk i prosjekter, sier prosjekteier Karen Skaali i Asplan Viak. Resultatet ble Delio, et verktøy som nå lanseres for alle aktører i byggebransjen. Ombruk blir stadig mer aktuelt, og etter at det kom nye krav […]

Arbeidstilsynets årsrapport for 2023

Flere tilsyn, flere brudd avdekket i tilsynene, mer digital veiledning og rekordmange overtredelsesgebyr. Det er noen av hovedpunktene fra Arbeidstilsynets årsrapport fra 2023. Årsrapporten gir et innblikk i hva Arbeidstilsynet prioriterte i året som var. Følgende tre overordnede mål gjaldt for Arbeidstilsynets innsats i 2023: Virksomhetene arbeider systematisk med forebyggende arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Virksomhetene […]

NITO stat: – Vi streiker for å beholde tariffavtalen vår om vi må

– Vi nekter å gå med på sentralt styrte lavtlønnstillegg. Det er å gå tilbake i tid, sier Kristian Botnen, leder av NITO stat. – NITO Stat kommer til å kreve at årets hovedoppgjør bidrar til god lønnsvekst for våre medlemmer, sier Kristian Botnen, nylig gjenvalgt leder av tariffutvalget NITO stat. Villige til å streike […]

Slutt på langvarig overvåking av sjåførers kjørestil

Yrkestrafikkforbundet feirer en viktig seier etter at Datatilsynet har slått fast at lagring av data om sjåførers kjørestil og mønster hos transportfirmaet Nobina har vært ulovlig. I en nylig avgjørelse ble det klart at praksisen med å lagre personlige kjøredata i opptil 13 måneder er i strid med personvernforordningen GDPR. Sterkt overvåket bransje -Sjåfører er […]

BY-coachen: Hvordan kan vi holde på motivasjonen?

Alle vet at motivasjon kan være krevende å holde på. Dersom du finner din riktige strategi, kan du overvinne utfordringer og nå dine mål. Dette gjelder uansett alder, kjønn, rolle/stilling og hvor man kommer fra. Tekst: Cecilie Steenland, Fønix Kompetanse Her er 13 tips til hvordan du kan holde motivasjonen oppe og synlig for deg […]

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001

Petoro leverte 277 milliarder kroner i kontantstrøm til staten i 2023. Det er den nest høyeste kontantstrømmen i selskapets historie. Siden Petoro ble opprettet i 2001 har selskapet levert over 3000 milliarder kroner til staten fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). I fjerde kvartal leverte selskapet en kontantstrøm på 57 milliarder kroner, mot 126 milliarder […]

Historisk høyt nivå på Norges vare- og tjenesteeksport

Eksport av varer og tjenester utenom olje og gass endte i 2023 på 1 225 milliarder kroner – det høyeste nivået noensinne. Både vare- og tjenesteeksporten økte i løpet av året. Selv om det er et godt år i norsk kontekst, er fortsatt eksport som andel av BNP lavere enn EU-gjennomsnittet. Eksporten legger grunnlag for […]

Tekna-kvinner leverte sterkt i tech-pris kåring

Norges 50 fremste teknologikvinner ble nylig kåret. Hele 20 av vinnerne er Tekna-medlemmer, skriver Tekna i en pressemelding. Det er teknologiorganisasjonen Abelia og ODA-nettverket som hvert år siden 2016 har kåret Norges 50 fremste teknologikvinner på kvinnedagen. I år er hele 40 prosent av vinnerne medlemmer i Tekna. – Vi trenger at flere, både kvinner […]

Kraftig nedgang for byggevarehandelen

Totalt omsatte de norske byggevarekjedene for 57,2 milliarder i 2023. Markedet gikk kraftig tilbake, med 9,6 prosent fra året før. Det viser Hovedorganisasjonen Virkes årlige bransjerapport. Det var klart størst fall i byggevaresalget til proffkunder, som står for 66 prosent av den totale byggevarehandelen. Her var nedgangen hele 12 prosent fra året før, men det […]

Er Norge størst i verden på høyteknologiske butikker?

Den første høyteknologiske dagligvarebutikken i Norge åpnet i Seljord i 2018. Teknologien revolusjonerte dagligvarebransjen og vekket nysgjerrighet blant mange. Nå har over 100 kjøpmenn blitt høyteknologiske. – Det er en stor milepæl og tillitserklæring at det nå er over 100 butikker som har tatt i bruk teknologien, sier CEO i Liberty Now, Hans Olav Bakås. […]

Overraskende konkursnedgang så langt i år

Antallet bedrifter som stengte dørene i februar endte på 344. Det er en nedgang på 13 prosent fra februar 2023, da antallet var 396. «Det er en uventet utvikling, men vi opprettholder vår forventning om konkursøkning i resten av 2024», sier Kari Mette Almskog. Dette støttes også av at eiendomsbransjen har sett en 27 prosent […]

Norske virksomheter tror ikke på KI

KI kommer ikke til å endre måten vi jobber på. Det svarer 60 prosent av bedriftsledere i en undersøkelse gjennomført av BDO. – Dette er som å stikke hodet i sanden og håpe det går over, advarer KI-ekspert Henning Torgersen i BDO. BDO har gjennomført en undersøkelse blant 600 bedriftsledere omkring deres virksomheters bruk av KI. […]

Tar du bevisste valg?

Å ta aktive valg gjør vi når vi tar beslutninger eller utfører handlinger med bevissthet og engasjement. I motsetning til passive eller automatiserte reaksjoner. Ofte er aktive valg knyttet til personlige, profesjonelle eller livsstilsmessige aspekter av livet. Hvor mange valg tar du som er dine bevisste og aktive valg? Et aktivt valg er å si […]

Ber om førerkort for både buss og lastebil i videregående opplæring

I en felles henvendelse til Utdanningsdirektoratet ber Yrkestrafikkforbundet (YTF) og seks andre organisasjoner om at elever og lærlinger i yrkessjåførfaget på videregående skole som hovedregel skal tilbys førerkortopplæring på både buss og lastebil. Målet er å øke arbeidsmobiliteten og rekrutteringen til bransjene. Sammen med Fellesforbundet, NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Hovedorganisasjonen Virke, NHO Logistikk og Transport […]

Viktig virkemiddel når antall konkurser øker

I følge tall fra data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet, økte antall konkurser i Norge med 18 prosent i 2023 sammenlignet med året før. Trenden ser ut til å fortsette i 2024. Usikkerhet i markedet fører til at mange bedrifter har behov for å sikre sine verdier. Kredittforsikring kan være ett av virkemidlene. – Vi […]

Bedriftene mangler kompetanse på kunstig intelligens og IKT

Norske bedrifter mener kunstig intelligens vil bli viktig for virksomheten framover. Samtidig mangler de kompetanse for å sette teknologien i bruk, viser NHOs kompetansebarometer for 2023. NHOs kompetansebarometer for 2023 ble lagt fram onsdag 14. februar. I rapporten kommer det fram at hele 62 prosent av virksomhetene i NHOs medlemsbedrifter melder at de har et […]

1 av 4 bedriftsledere frykter oppsigelser

Høye kostnader og synkende etterspørsel har skapt et uforutsigbart marked, og BDOs nye undersøkelse viser at så mye som 1 av 4 bedriftseiere frykter oppsigelser og permitteringer det kommende året. Det er særlig én bransje som er rammet. – Vi ser at bedriftsledere innen bygg- og anleggsbransjen er mest bekymret, sier Martin Aasen, administrerende direktør […]

Resultatforbedring i Nortura

Nortura leverer en resultatforbedring på over en halv milliard kroner i 2023. Driftsresultatet endte (EBIT) på 258 millioner kroner, og Norturas omsetning er for første gang over 30 milliarder kroner. Resultat før avskrivninger, skatt og finanskostnader (EBITDA) endte på rundt 868 millioner kroner. Nortura konsern (mill. NOK) 2023 Endring Driftsinntekter 30 872,1 + 2 481,9 EBITDA 867,6 […]

26 arbeidstakere døde på jobb i 2023

I fjor døde 26 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Av de omkomne var 25 menn og én kvinne. 22 av de omkomne var norske statsborgere. Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 26 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2023. Antall arbeidsskadedødsfall er omtrent på samme nivå som i 2022, hvor 27 arbeidstakere […]

Ni konkurser i Tønsberg i januar

Starten på det nye året ble for vanskelig for ni ulike Tønsberg-bedrifter, som alle har måttet gå den tunge veien til skifteretten i løpet av januar. Konkursene berører til sammen 39 ansatte som nå må se seg om etter annet arbeid. Halvparten av disse har jobbet i tilknytning til bygg og anlegg. Ifølge Fair Collection […]

400 000 selskap skal levere ny skattemelding i år

Fra og med i dag kan alle norske aksjeselskap og andre selskap levere skattemeldingen. I år må skattemeldingen leveres på en helt ny måte. Skatteetaten åpner i dag for levering av ny skattemelding for aksjeselskap og andre selskap. Det markerer siste del av en stor overgang for norsk næringsliv. Mange selskap møter ny skattemelding for […]

Elbilforeningen vil avlyse 2025-målet for elvarebiler

─ Vi har ikke nubbesjans til å nå målet på 100 prosent lette elektriske varebiler i nybilsalget i 2025, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.  Elbilforeningen foreslår å gi opp klimamålet og heller forplikte seg til et nytt klimamål som politikerne faktisk er mulig å nå. I fjor var andelen lette elvarebiler på under […]

Stor privatvekst for Handelsbanken med nye foreningsavtaler

2023 ble avsluttet med betydelig vekst i privatmarkedet, som bidro til vekst i inntekter og resultat. –  Vi har gjort investeringene for vekst, og nå kommer kundene, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken. Avtalene med Akademikerne Pluss og Tekna, som ble inngått i juni, ga effekt også før avtalestart 1. januar 2024: Handelsbanken Norge fikk […]

Når har vi nådd målene?

Jeg er så heldig å jobbe sammen med en sprangrytter som vil bli enda bedre. En som vil utvikle seg. En som ønsker vekst. En som jobbe målrettet med seg selv og hesten; hele ekvipasjen samkjøres og utfordres. Tekst: Cecilie Steenland, Fønix Kompetanse Dette er en utøver som tror på egne ferdigheter, men som vil […]

Disse økonomiske bekymringene har bedriftsledere akkurat nå

94 prosent av bedriftslederne har økonomiske bekymringer. Slik er topplista. – Jeg er ikke overrasket over at så mange kjenner på dette. Mange bransjer opplever krevende tider, sier senior bedriftsrådgiver i Frende Forsikring, Tord Tøsse. Her er topplista Råvarepriser – 58 prosent Renteoppgang – 54 prosent Tilgang på arbeidskraft – 48 prosent Strømpriser – 46 […]

Boligmappa fornyer samarbeidet med Norges Hyggeligste Håndverker

I april starter jakten på Norges Hyggeligste Håndverker for åttende året på rad, og nå er det klart at Boligmappa blir med for fjerde gang. –  Boligmappa samler data og dokumentasjon om alle bygg og boliger i Norge på ett sted. Informasjonen er tilgjengelig for eiere av bygget – når og hvor man trenger det. […]

15 prosjekter får støtte til grønn næringsutvikling i regionene

Elleve sirkulærprosjekter og fire samarbeidsprosjekter får til sammen 32 millioner kroner i støtte. Prosjektene skal koble verdikjeder på tvers og sørge for grønn industrivekst. Det var i januar i fjor at Innovasjon Norge og Kommunal- og distriktsdepartementet kunngjorde at 136 millioner kroner skal brukes på regional verdiskapning de neste tre årene. Det kom inn 55 […]

Utbygging av solkraft kan få store konsekvenser for landbruket

Storstilt utbygging av solkraft på landbruksarealer kan gi en utvikling som ikke er i tråd med landbrukspolitiske mål om økt matproduksjon og selvforsyning. Det har også potensielt svært negative konsekvenser for skogbruket og våre klimaforpliktelser. Landbruksdirektoratet har utredet hvilke konsekvenser utbygging av bakkemonterte solkraftanlegg kan få for jord- og skogbruksarealer i rapporten “Bakkemonterte solkraftanlegg – […]

Konkursnedgang på 20 prosent i januar

– Konkurstallene i januar er ned 20 prosent, sammenlignet med januar 2023. Flere bedrifter har gått konkurs i januar i år enn tilsvarende måned i de relativt sett lave pandemiårene, men færre sammenlignet med årene før pandemien. – Året er fortsatt veldig ungt, og vi forventer fortsatt at 2024 vil bli et konkursår, sier Kari Mette […]

Intunor bytter navn til ECIT

Regnskapsfirmaet Intunor, som har kontor i Tønsberg, ble en del av ECIT i 2022, da det norske regnskaps- og IT-konsernet ervervet en eierandel på 50,1 prosent. Tidligere har Intunor beholdt både sitt navn og merkevare, men fra og med mandag 29. januar vil Intunor anta ECIT-drakten. – Det er et naturlig steg for Intunor å […]

Fravær av kontroll gjør regnskapsjuks enklere

Det er ingen reell kontroll av innsendte regnskaper fra selskaper som ikke har revisjon. Regnskapsregisteret i Brønnøysund tilgjengeliggjør disse uten noen form for kontroll, og det legger veien åpen for svindlere, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Mange virksomheter taper i dag store penger på å levere varer og tjenester på kreditt til selskaper […]

Alvorlig trusselbilde for økonomisk kriminalitet

– I løpet av det siste året har vi fått en stor økning av angrep mot bedrifter og offentlige instanser, i tillegg til at den store økningen i bedrageriforsøk mot personkunder fortsetter. Heldigvis klarer vi å stoppe det meste, sier Maria Løvold, konserndirektør for Technology & Services. I dag lanseres DNBs rapport «Finansiell trygghet i en […]

2023 ble et mørkt år for byggevarehandelen

I tredje tertial 2023 falt omsetningen til byggevarehusene med 11,3 prosent fra samme periode året før. Det var nedgang i hele landet. Selv om man forventer en viss bedring av privatmarkedet i 2024, går bransjen nok et krevende år i møte. Det var proffmarkedet som sto for den største nedgangen, med et fall på 13,5 […]

Ny rapport: Mer risikofylt alkoholbruk blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte i Norge.

En ny rapport fra FHI, på oppdrag fra Akan kompetansesenter, viser at risikofylt alkoholbruk er mer utbredt blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte. I tillegg viser rapporten at bruk av illegale rusmidler blant sysselsatte er nært forbundet med risikofylt alkoholbruk. -Dette er et viktig argument for at virksomheter bør ha en bevissthet til egen alkoholkultur i sosiale […]

Trakassering er på plass i arbeidsmiljøundersøkelse: – Fortsatt ikke bra nok

En ny nasjonal kartlegging lar vente på seg, men arbeidsmiljøundersøkelsen for universiteter og høgskoler tar for første gang inn spørsmål om mobbing og trakassering. Frank Reichert er likevel skuffet. Av: Gunn Kvalsvik, Kifinfo For fem år siden kom den første nasjonale undersøkelsen av mobbing og trakassering blant ansatte i universitets- og høgskolesektoren (UH). Intensjonen var at […]

Hvordan vet du at du får vite det du trenger å vite?

Mange ledere opplever at de skal ansette personer og sitter med en bunke søknader. Nå begynner jobben med å finne den perfekte nye medarbeideren. Tekst: Cecilie Steenland, Fønix Kompetanse Å stille gode spørsmål i rekrutteringsprosessen er avgjørende for å få innsikt i kandidatens erfaring, ferdigheter og personlighet. Variasjoner av tipsene under bør tilpasses stillingens spesifikke […]

Fant feil hos over halvparten av serveringsstedene

Skatteetaten fant feil hos 77 av 149 kontrollerte serveringssteder. I november og desember har Skatteetaten gjennomført personallistekontroller hos virksomheter over store deler av landet. 149 serveringssteder ble kontrollert, og hos 77 av dem var det feil i føringen av personallister. Disse virksomhetene ligger totalt an til å få gebyrer på i overkant av en million […]

– Alle bedrifter utsettes for dataangrep hver dag

To av tre bedriftseiere sier i en ny undersøkelse at de har vært angrepet eller forsøkt svindlet på e-post. – Tallet er altfor lavt. Trolig blir bedrifter forsøkt svindlet daglig, enten de vet det eller ikke. Det sier Henrik Brandt. Han er cyberekspert hos Crawford and Company som jobber med skadehåndtering for bedrifter som er […]

Verdsetter du når medarbeiderne dine vil teste deg?

Ofte blir (nye) ledere overrasket over hvor mye tid og energi den nye lederhverdagen tar. De tar seg selv i å være lenger på jobb fysisk og mentalt. Du har trolig kjent på det; den avtalte arbeidstiden er over og du kjenner at du mentalt jobber på høygir. Tekst: Cecilie Steenland, Fønix Kompetanse Mange opplever […]

Karriereekspert: Bruk ChatGPT til å skrive jobbsøknaden

Karriereekspert i NITO, Kim Sørensen, deler sine beste tips til hvordan lande drømmejobben med kunstig intelligens. Det er stor interesse rundt bruk av generative KI-er som ChatGPT og Bard AI i jobbsøknadsprosesser. Fra å være noe de store tech-gigantene holder på med, har kunstig intelligens blitt et populært tema. – Det er tusenvis av treff […]

Kulturarv-gründerar får hjelp

Næringsdrift i gamle hus er utfordrande. Riksantikvarens nye rettleiar skal gjere det enklare for kulturarv-gründerar som vil starte med næringsdrift i gamle hus. – Vern gjennom bruk er den beste måten å ta vare på kulturmiljø. No gjer vi det lettare for kulturarv-gründerar og andre som ønskjer å ta i bruk kulturminne. Med ein ny […]

Nortura har signert ny avtale om bærekraftslinkede lån

22. desember ble låneavtalen som Nortura har med DNB, Nordea, Danske Bank og Sparebank 1 SR Bank reetablert og signert på ny i oppdatert format. Nortura var tidlig ute med så kalte Sustainability linked loans, (SLL eller bærekraftsrelatert lån) og etablererte den første avtalen allerede i 2020. Låneavtalen er knyttet opp til Norturas ambisiøse mål […]

Milliardsatsing i vannkraft og nett

Kraftbehovet i Norge er prekært. Nå trapper fornybarkonsernet Å Energi opp sin egen kraftsatsing og vil investere over 30 milliarder kroner i mer kraft og nett de neste 10 årene. – Norge trenger mye mer fornybar kraft for å redusere utslipp, få rimeligere kraftpriser og til å utvikle nye industrier og arbeidsplasser. Potensialet for å […]

Undersøkelse i overflatebransjen viser delt positivitet til 2024

En undersøkelse blant IFIs medlemmer avdekker ser både forventinger om forbedringer og bekymringer for den økonomiske situasjonen i 2024. Tall og prognoser peker på at overflatebransjen har et utfordrende år i vente, samtidig finnes det lyspunkter og tegn til optimisme. – Selv om det råder en viss bekymring for den økonomiske situasjonen i Norge, er […]

Ny rapport: Kunstig intelligens kan øke Norges verdiskaping betydelig

NHO har bedt Samfunnsøkonomisk analyse se på nytten, mulighetene og barrierene for kunstig intelligens i Norge. Rapporten viser at kunstig intelligens kan gi en stor økning i verdiskapingen, og at gevinsten kan bli betydelig dersom vi setter fort i gang. –  Digitalisering og kunstig intelligens kan gi oss mer verdiskaping, mer velferd og mer velstand. […]

Moderat lønnsutvikling for teknologer i 2023

Det ble en moderat lønnsutvikling for Teknas medlemmer i 2023. I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 4,8 prosent. I offentlig sektor var lønnsutviklingen derimot sterkere, viser Teknas lønnsstatistikk. Veksten i gjennomsnittslønnen i privat sektor var i 2023 på 4,8 prosent. I 2022 var veksten på 5,6 prosent. Dette var noe lavere enn det […]

18 prosent konkursøkning i 2023 – 2024 blir ingen brems

Ferske tall fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet avslører økning i antall konkurser i desember 2023, etter en overraskende nedgang i november. Oppsummert har 2023 vært et utfordrende år for norsk næringsliv, spesielt innen lavmarginbransjene. Den mye omtalte negative konkursutviklingen fortsetter med uforminsket styrke, og prognoser fra Dun & Bradstreet tilsier at […]