Godt resultat for Bertel O. Steen

Bertel O. Steen leverte et godt økonomisk resultat i 2022. Et meget sterkt år for Mercedes-Benz var hovedårsaken til resultatet. Hele 82 prosent av Bertel O. Steens salg av nye personbiler var hel-elektrisk i 2022, en betydelig økning fra 69 prosent i 2021. Omsetningen for bilvirksomheten til Bertel O. Steen endte på 22.717 millioner kroner […]

Uendret arbeidsledighet i Vestfold og Telemark, men fortsatt høyest i landet

I februar var 5.199 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Det er cirka hundre færre enn i januar og utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er fortsatt den høyeste andelen arbeidsledige i landet. – Selv om Vestfold og Telemark er det fylket med høyest andel arbeidsledige, er ledigheten historisk lav. Det har […]

Kron-kundene satset på teknologi, indeks og high yield-rentefond

I februar falt verdens børser etter en knallsterk start på året i januar. Verdensindeksen var ned 1,6 % i norske kroner, og Krons kunder kjøpte gjennom måneden fond for 294 millioner kroner og innløste for 82 millioner slik at netto fondsinnskudd endte på 212 millioner. Mesteparten av midlene endte opp i teknologifond, indeksfond og high […]

Fremdeles høyere sykefravær enn før pandemien

Det legemeldte sykefraværet i Vestfold og Telemark er 5,9 prosent for fjerde kvartal 2022. Dette er samme andel som året før. – Sykefraværet i fylket er stabilt sammenlignet med samme periode året før. Men fraværet er litt høyere enn landsgjennomsnittet, og også høyere enn før pandemien, sier Marit Sagen Gogstad som er avdelingsdirektør for NAV […]

Bedriftseiere bryr seg om sine ansatte

Mange ansatte ble bedre forsikret gjennom jobben i fjor. – Det er en gledelig utvikling i en tid der mange er urolige for privatøkonomien. Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. På tampen av fjoråret meldte flere selskaper om privatpersoner som sa opp livsforsikringene sine på grunn av økte priser i samfunnet generelt. […]

Rekordvekst – Tekna passerer 100 000 medlemmer

Tekna opplever en rekordhøy medlemsvekst, og har nå passert 100 000 medlemmer. Bare på halvannet år har foreningen vokst med 10 000 medlemmer. Tekna er landets største forening for høyt utdannede teknologer, realister og naturvitere. 27.februar passerte foreningen 100 000 medlemmer. – Dette er en merkedag for Tekna. I august 2021 passerte vi 90 000 medlemmer, og […]

3 av 4 nyetablerte foretak i Norge overlever ikke 5 år

I Norge etableres det rundt 60.000 nye bedrifter hvert år, og det tallet har steget jevnt og trutt de siste årene. Rundt regnet 40 prosent av etableringene er AS og 60 prosent er enkeltpersonforetak. Målt 1 år etter registreringen har kun 60 prosent av AS-ene overlevd, mens under 40 prosent av ENK-ene har overlevd. Målt […]

Økt grensehandel flytter arbeidsplasser og verdiskaping ut av Norge

Fredag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå (SSB) tall som viser nordmenn grensehandlet for 10,4 milliarder kroner i 2022. Virke er urolig over at grensehandelen igjen er på et så høyt nivå at det kan gå ut over omsetning og arbeidsplasser i varehandelen og næringsmiddelindustrien. -Vi er langt fra overasket over disse tallene. Økt grensehandel etter gjenåpningen for […]

Historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter

Det er høy trivsel og motivasjon blant lærlinger og over 8 av 10 trives på arbeidsplassen. Nye tall viser i tillegg et historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter. Utdanningsdirektoratet har publisert nye tall om gjennomføring av læretiden, lærlingundersøkelsen 2022 og nye fakta om fag- og yrkesopplæringa for 2022. Hovedfunn om gjennomføring av læretiden 86 prosent av lærlingene fikk fag- […]

LO krever et skikkelig lønnsløft

Etter to år med reallønnsnedgang, mener LO at det er arbeidstakernes tur. I årets lønnsoppgjør må de få sin del av kaka. -LO vil sikre økt kjøpekraft og arbeidstakernes andel av verdiskapingen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Prisveksten målt ved konsumprisindeksen endte på 5,8 prosent for 2022, den høyeste siden 1988, noe som ga reallønnsnedgang […]