Bærekraft: Rapporteringsplikt må følge størrelse – ikke selskapsform

Store samvirker, statsforetak og stiftelser kan bli utelatt fra rapporteringsplikten på bærekraft fra 2024. – Svært uheldig, sier administrerende direktør i Revisorforeningen, Karen Kvalevåg. Samfunnet trenger at alle store selskaper gir denne informasjonen. Fra og med 2024 må alle større virksomheter i Norge rapportere på bærekraft. I forslaget fra Verdipapirlovutvalget er det likevel flertall for å begrense […]

Oljefest blant private sparere

Selv om september har vært en historisk ruglete måned har årets versjon vært den strake motsetning på Oslo Børs. Dette har derimot ikke smittet private sparere, som selger unna aksjer. Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 21,8 milliarder kroner i september og netto ble det solgt aksjer for 187 millioner kroner. Vår Energi troner på […]

Sterk konkursøkning i detaljhandelen og hotell/restaurant

Siste tall fra det globale beslutningsdata- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at antall konkurser fortsetter å øke i september. Antall konkurser i september er 1,9 prosent høyere sammenlignet med samme periode i 2022. Hittil i år har det vært spesielt sterk økning i konkursene i detaljhandelen og hotell/restaurantbransjen med hhv. 52 og 42 prosent. -Nordmenn har […]

Kameratilsyn hos virksomheter med unge arbeidstakere

Datatilsynet vil gjennomføre flere kameratilsyn innenfor arbeidsliv fremover. Hovedfokuset er arbeidsplasser med unge arbeidstakere. Unge arbeidstakere er ekstra sårbare i møtet med arbeidslivet. Samtidig ser Datatilsynet at unge arbeidstakerne ofte blir utsatt for ulovlig kameraovervåking. – Vi i Datatilsynet ser alvorlig på dette. Planen er derfor å gå på flere uanmeldte stedlige tilsyn. Det betyr at […]

Nedgangen i byggevarehandelen fortsetter

Byggevarehandelen falt med 7,3 prosent i 2. tertial 2023 fra samme periode året før. Det er kraftig tilbakegang i byggevarehandelen. I 2. tertial 2023 falt omsetningen til byggevarehusene med 7,3 prosent i forhold til samme periode året før. Det var nedgang i de fleste deler av landet. Tilbakegangen var klart størst i Innlandet, etterfulgt av […]

Mange taper penger – får ikke overtidsbetalt

– Svært få arbeidstakere kan unntas fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, sier NITO-advokat Kirsten Rydne. Saker om ulovlig unntak fra arbeidstidsbestemmelsen kommer stadig på bordet til NITO-advokatene. Gjennom mange år har vi i NITO fulgt utviklingen i antall medlemmer som ikke er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene. Mange av dem er nyutdannet. Tallet er altfor høyt, sier […]

Norske Shellstasjoner blir omprofilert til St1

Energiselskapet St1 har siden 2015 eid og drevet de om lag 300 norske Shellstasjonene under en merkevarelisens med Shell. Nå tar selskapet skrittet videre og vil drive videre under eget merkevarenavn. Mot slutten av en overgangsperiode på et par år vil Shellstasjoner både i Norge, Sverige og Finland bli omprofilert til St1-stasjoner. St1 kjøpte i […]

Ny høring om forskriftsendringer som skal gi posttilbydere like vilkår

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i postforskriften som skal bidra til like vilkår for tilbydere av posttjenester. Samtidig orienterer departementet om endelig avgjørelse i en klagesak hvor departementet fastslår at all omsetning knyttet til levering av posttjenester, skal omfattes av grunnlaget for sektoravgift. Samlet bidrar dette til å styrke forbrukervernet, fordi netthandel utgjør den dominerende delen av […]

Ny direktør i Mantena Technology

Ramnath Falch Ambathy (45) starter i dag som direktør i Mantena Technology. Selskapets ambisjon er å bli Nordens ledende kompetansehus på jernbanekjøretøy – hvor satsing på teknologi- og rådgivende tjenester er viktig. Ambathy kommer fra stillingen som administrerende direktør i Envac Norge, et selskap som jobber med trykkluftbaserte renovasjonssystemer. Nå er han klar for å […]

Klær, ur og dyr er handelsvinnerne

Virkes årlige handelsrapport, den mest komplette analysen av norsk detaljhandel, blir i dag presentert under konferansen Virke Arena. Den viser at det stadig blir viktigere å være til stede både på nett og i fysisk butikk. Klokkeforhandleren Urmaker Bjerke var den mest lønnsomme norske handelsaktøren i 2022, tett fulgt av Kid Interiør og Voice. Et kjennetegn […]

Arbeidsmarkedet i Norden trenger enklere skatteregler

Den nordiske skatteavtalen må forenkles hvis vi vil øke arbeidskraftens frie bevegelighet i Norden. Det blir sagt i en fersk rapport som også gir forslag til konkrete tiltak for hvordan dette skal skje. For fire år siden ble de nordiske statsministrene enige om en visjon om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte […]

Mer til fellesskapet til tross for lavere resultat

Prisene i kraftmarkedet falt første halvår i 2023 med 34 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For Skagerak Kraft veier økt kraftproduksjon til en viss grad opp for prisfallet, mens lavere kraftpriser påvirker resultatene til Lede og Skagerak Varme positivt. Brutto driftsinntekter i Skagerak-konsernet ble første halvår i år 4114 millioner kroner mot 4317 […]

Reiseliv blir neste nasjonale eksportsatsing

Torsdag 7. september annonserte næringsministeren at reiseliv blir den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom. – Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Norge […]

En milliard til KI-forskning: – Personvernet må ikke ofres

-Vi må kunne gripe inn hvis algoritmene «går bananas», mener IKT-ekspert Per Øyvind Hodøl. NITO ser på det som et skritt i riktig retning at det settes av én milliard til forskning på kunstig intelligens og hva slags konsekvenser teknologien kan ha for det norske samfunnet. Den teknologiske utviklingen går veldig fort, og vi er […]

Foreløpige anslag for produksjonssvikt

Landbruksdirektoratet har innhentet prognoser for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Disse tilsier et omfang i overkant av 6.600 søknader, og rundt 560 millioner kroner i tilskudd. Produsenter av korn og grovfôr er særlig berørt. Omfanget er størst i Oslo og Viken og i Innlandet som ble rammet av tørke og deretter flom. Her er […]

Hver fjerde bedrift mener at kommunens næringspolitikk er dårlig.

Virkes lokalvalgsundersøkelse finner at mange bedrifter er misfornøyde med kommunens saksbehandlingstid og tilgangen på arbeidskraft. En undersøkelse utført av Hovedorganisasjonen Virke viser at hver fjerde virksomhet vurderer næringspolitikken i sin kommune som dårlig. Spesielt stor er misnøyen med kommunal saksbehandlingstid, en sak flertallet også trekker frem som viktig. Vi ser blant annet at virksomhetene i […]

Her er de nominerte til Nordisk råds miljøpris 2023

Grønlands første gjenbruksbutikk, gjenvunne tekstilfibre, sirkulær klesdesign og et rammeverk for moteuker er blant de sju nominerte til Nordisk råds miljøpris 2023. Nordisk råds miljøpris setter i år søkelyset på tekstilindustrien og dens miljømessige og klimamessige utfordringer. Miljøprisen 2023 tildeles en nøkkelaktør som fremmer den systemiske omstillingen av tekstilindustrien og tekstilforbruket i retning av global […]

Den siste norske sjømann?

Norge er en stolt sjøfartsnasjon med lange tradisjoner. Hvis Regjeringen og Stortinget sover ved roret, er skatte-direktoratet nå i ferd med å kjøre nærskipsfarten, lokalsamfunn og norske sjøfolk på skjæret. Kronikk av Kystrederiene, Brønnbåteiernes Forening og Norske Skipsverft Det som står på spill er rett og slett fremtiden til over 15 000 sjøfolk innen nærskipsfarten, […]

Har ventet på ny Oslofjordforbindelse i 23 år – nå har transportnæringen fått nok

Skal, skal ikke? Slik holder regjeringen på når de flytter på veiprosjekter inn og ut av NTP. I mellomtiden må transportnæringen benytte kronglete veier med store trafikale utfordringer hver dag på en av Norges viktigste hovedfartsårer. Nå går næringslivet og transportnæringen til aksjon. Oslofjordforbindelsen er den viktigste ruta som binder øst og vest sammen og […]

7 av 10 nordmenn er bekymret for å miste jobben til KI

Med fremmarsjen av kunstig intelligens effektiviseres også utviklingsprosesser og digitaliseringsprosjekter. Hva betyr dette for fremtidens arbeidsmarked? En fersk undersøkelse fra Tietoevry viser at 7 av 10 nordmenn er bekymret for å miste jobben til KI i fremtiden. Det har lenge vært snakket om at kunstig intelligens kan effektivisere rutinearbeid, og dette er nå hyperaktuelt med […]

Regjeringen vil gjøre det lettere for læringer å få læreplass

Hvert år mangler rundt 6.000 søkere læreplassen de trenger for å fullføre fagutdanningen sin. Det vil regjeringen gjøre noe med. Staten kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året, og har dermed stor innkjøpsmakt. Nå foreslår regjeringen å skjerpe kravene til bruk av lærlinger når bedrifter skal jobbe for det offentlige. Målet […]

Vinkelbygget ønsker ny leietager velkommen

Recreate gleder seg til å ønske Zimmer & Peacock velkommen til nye lokaler i det energieffektive bygget på Korten. Zimmer & Peacock har signert en leieavtale på 1.683 kvm i Vinklebygget og flytter inn i mai 2024. – Det er ekstra moro å lande et leieforhold med en så spennende aktør som også tar bærekraft […]

Digitale løsninger for små og mellomstore gårder

EU-prosjektet GUARDIANS har som mål å styrke små og mellomstore gårder konkurranseevne ved hjelp av relevante digitale teknologier. Teknologiene skal også bidra til å fremme bærekraftig matproduksjon og bevare biologisk mangfold. Nofimas rolle i prosjektet er å undersøke hvordan de teknologiske løsningene fungerer i praksis. Denne jobben vil gjøres av Nofimas innovasjonsforskerne. De skal dokumentere […]

Dette kan du forhandle om i tillegg til lønn

Her får du ti tips til hvilke goder du kan forhandle deg fram til, enten du skal inn i ny jobb eller i den jobben du allerede har. – Det er ingen grunn til å gå inn i lønnsforhandlingene med kun lønn i tankene, det er andre goder som kan være vel så naturlige å […]

Historisk endring: Nå skal klima og miljø vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser

Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året (SSB 2023). Nå skjerper regjeringen kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser, slik at det offentlige må legge betydelig større vekt på klima- og miljøhensyn. – Norge skal mer enn halvere utslippene innen 2030. For å få til det […]

Falne giganter kjøpes og teknologi selges

Juli har vært en tettpakket måned med kvartalstall, rentebeslutninger og lav likviditet. Alt dette har ført til store kursutslag på børsene gjennom måneden. Allikevel vekter private sparere seg opp i aksjemarkedet. Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 17,1 milliarder kroner i juli og netto ble det kjøpt aksjer for 368 millioner kroner. Equinor troner på […]

Hackere og datatyver tar ikke ferie

En firedel av de største bedriftene opplever at forsøk på dataangrep øker i ferien. Når vi kobler av på stranden, kobler de kriminelle seg til dårlig sikrede datasystemer. Debattinnlegg av Ole Erik Almlid administrerende direktør i NHO, Knut Ivar Rønning daglig leder i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og direktør Odin Johannessen i Næringslivets Sikkerhetsråd. […]

Sommerjobb: Store lønnsforskjeller mellom kjønnene

Opp mot 100.000 kroner skiller kvinner og menns årslønn hos ingeniør- og teknologistudenter som er i relevante jobber ved siden av studiene. – Bekymringsfullt, sier direktør for forhandling og arbeidsliv i NITO, Jan Pieter Groenhof. Tallene kommer fra en nylig utviklet SSB-statistikk laget for NITO om lønnsnivå i relevant jobb for ingeniør- og teknologistudenter. Statistikken […]

Krever flere studieplasser i ikt og teknologi

Rekordmange unge ønsker å studere ikt og teknologi, men antallet planlagte studieplasser faller. – Dette er svært skuffende. Behovet for slik kompetanse er sterkt økende, og da kan vi ikke møte kvalifiserte kandidater med stengte dører, sier president i Tekna Elisabet Haugsbø. Opptakstallene fra Samordna opptak ble lagt fram mandag 24. juli. Disse viser at […]

AI, roboter og virtuelle prøverom: Slik shopper vi i 2041

Virtuelle prøverom, robothjelp i fysisk butikk og personlige stiltips ved hjelp av AI. Dette er blant de mange nyvinningene forbrukerne forventer av fremtidens shoppingopplevelser – som de vil ha både mer personlig og bærekraftig. Den neste generasjon kunder vil nemlig ha en shoppingopplevelse med langt mer teknisk innovasjon enn slik det er i dag. Det […]

Alkohol – sosialt lim med høy pris på norske arbeidsplasser?

Årets sommerfest med jobben er historie og ble for de fleste en hyggelig avslutning med kolleger før ferien ble et faktum. Nå skal vi koble av, tilbringe tid med nære relasjoner og lade batteriene til innsats i høst. Da passer det dårlig at smaken av drinkene fra sommerfesten fortsatt kjennes i munnen og enkelte hendelser […]

Økte konkurser i alle fylker hittil i år

Siste analyse fra Dun & Bradstreet viser at konkurstrenden i 2023 er svakt økende. I juni økte konkursene med 11,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Hittil i år har samtlige fylker opplevd en økning i konkursstatistikken, men på Sør- og Vestlandet har vi en positiv utvikling i juni. – Vi er fortsatt ett […]

Bertel O. Steen med ny bærekraftrapport

Bertel O. Steen publiserer i dag sin første bærekraftrapport. – Bærekraft er et viktig område for oss. Det arbeidet vi har gjort det siste året setter oss i stand til å jobbe målrettet for å oppfylle våre strategiske ambisjoner, samt å rapportere bærekraft på en grundig måte, sier konsernsjef Harald Frigstad. Bærekraft er en av […]

Stabil arbeidsledighet i regionen

Arbeidsledigheten i Vestfold og Telemark er stabil, og andelen helt arbeidsledige er litt høyere enn gjennomsnittet i landet. Stadig flere fra Ukraina er på jobbjakt nå. I juni var 4.253 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Det er 216 flere enn i samme periode i fjor. Ledige stillinger 2.598 stillinger var utlyst […]

Plan for utbygging av ladestasjoner av tunge kjøretøy er klar

– Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimaforpliktelser og klimamål. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass en plan for hvordan ladetilbudet til elektriske lastebiler kan utvikles, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. -Jeg har stor tro på at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli […]

Storsatsing på utslippsfrie byggeplasser

De to energigigantene Skagerak Energi og Circle K Norge går sammen om å levere flyttbare battericontainere til anleggsplasser over hele Norge. – Vi skal bli en brobygger for elektrifiseringen av norsk bygg- og anleggsbransje, fastslår Kenneth Andersen, forretningsutvikler i Skagerak Energi. Hittil har satsingen på utslippsfrie anleggsplasser blant annet blitt hindret av manglende kapasitet på […]

2022 ble avisenes svakeste år siden finanskrisen

Norsk avisbransje fikk i 2022 sitt svakeste driftsresultat siden finanskrisen i 2008 og 2009, viser en ny rapport fra Medietilsynet. – Økte driftskostnader er hovedårsaken til svekket lønnsomhet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Etter kostnadsreduksjoner fram mot 2017, økte avisene i fjor driftskostnadene til det høyeste nivået siden 2015. Driftskostnadene var i sum nær […]

Flere jenter velger håndverksfag

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere jenter søker seg til yrkesfag nå enn tidligere. Flere av dem markerer seg når landets hyggeligste håndverkere skal kåres. –  De siste årene har vi hatt flere sterke kvinnelige kandidater på topp, og det er gledelig å se at de er i ferd med å utfordre de tradisjonelle kjønnsmønstrene […]

Historisk enighet om krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Regjeringen foreslår at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene blir gradvis innført allerede fra neste år og vil etter hvert omfatte om lag 20.000 selskaper. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet. Forslaget er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO. – Likestilling […]

Vendela Kirsebom lanserer eget klesmerke

Feirer jubileum med lansering av eget klesmerke. 30 år etter at hun prydet forsiden til Sports Illustrated, har Vendela Kirsebom skapt sin egen kolleksjon med sommertøy. Vendela Kirsebom er en av verdens mest kjente supermodeller. I løpet av sin 40 år lange karriere har hun reist verden rundt, og jobbet med noen av verdens største […]

Advokaten advarer: Jens Martin utsatt for lønnstyveri

Jens Martin Haagensen tok kampen mot tidligere arbeidsgiver for å få utbetalt hundrevis av overtidstimer. Haagensen jobbet som butikksjef i Destinasjon 71 grader nord AS fra mars 2021 til juni 2022. Han forteller at han styrte butikken alene og jobbet veldig lange dager, spesielt på sommeren. Da han sa opp jobben hadde han jobbet over […]

Coop ber om møte i Mondelez-saken

Coop Norge har bedt om et snarlig møte med næringsministeren for avklaringer om Mondelez-saken. Flere aktører har det siste døgnet avsluttet samarbeidet med Freia og Mondelez, i lys av at selskapet står på ukrainske myndigheters liste over de som fremdeles har produksjon i Russland. Forbrukereide Coop Norge har nå bedt om et snarlig møte med regjeringen og […]

Innfører godkjenningsordning for bemanningsbransjen

Fra nyttår må alle bemanningsforetak ha godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig utleie. Den nye godkjenningsordningen skal bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft. -Ordningen skal bidra til å sikre etterlevelse av innleiereglene og bygge opp under gode vilkår i bransjen […]

Coop i Norge omsatte for nærmere 67 milliarder kroner i 2022

Omsetningen er en liten nedgang fra året før, men en økning på 8 milliarder kroner fra 2019 – som er siste sammenlignbare år før Covid-19. Resultatene i 2022 er preget av store kostnadsøkninger som følge av urolighetene i verden. Disse har blant annet gjort seg gjeldende i ekstreme økninger i strøm- og transportkostnader, i tillegg […]

Konkurser tilbake til nivåer fra før pandemien

Ferske tall fra data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at mai 2023 blir nok en måned med økning i konkursene. Antall selskaper som ble erklært konkurs i forrige måned økte med 19,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. -Tallene nærmer seg nivåene vi så før pandemien, sier analytiker hos Dun & Bradstreet. – […]

Norge blir med i InvestEU

Norge har blitt en del av investeringsprogrammet InvestEU. Dette vil gi norsk næringsliv langt større tilgang på kapital til grønne og digitale prosjekter, og er et steg i retning enda tettere strategisk partnerskap mellom Norge og EU. – InvestEU er en av EUs store satsinger i arbeidet for grønn omstilling og strategisk autonomi. Norsk deltakelse […]

Enorme investeringer i 5G

Investeringene i mobilnett var nærmere 4,8 milliarder i 2022. Av dette kan mer enn 4,1 milliarder knyttes til utbyggingen av 5G. Men det er fremdeles regionale forskjeller. — Det foregår et kappløp mellom Telia og Telenor om å raskest mulig tilby kundene 5G dekning, og det gir resultater. Lyses oppkjøp av Ice gjør at vi […]

Velle hjelper bedrifter med å finne en god varig løsning

Når ansatte får hyppig sykefravær eller langvarig sykefravær, er det klart at det blir en belastning for bedriften. Det finnes en ordning kalt Ekspertbistand der både bedriften og den ansatte kan finne løsninger sammen. Jorunn Hallenstvedt-Nilsen ved Velle er en slik ekspert. Tekst: Kine Heian Jorunn Hallenstvedt-Nilsen brenner for å finne en varig løsning. En […]

Høyutdannede strømmer til fagforeningene

Andelen medlemmer i fagforening har steget med 3,9 prosent de siste to årene, viser nye tall fra SSB. Den sterkeste veksten er blant de høyest utdannede, der veksten har vært over 10 prosent. Antallet arbeidstakere som er organisert i Norge økte med 76 198 i løpet av 2021 og 2022, og har nå passert to millioner, viser […]

Kritisk lav aktivitet i byggenæringen

En rapport utarbeidet av Hovedorganisasjonen Virke viser at aktiviteten i byggenæringen har stupt i årets første måneder. Nå ber de politikerne igangsette planlagte byggeprosjekter, og satse tungt på energieffektivisering av bygg for å holde aktiviteten i næringen oppe. – Blant aktørene i byggvarehandel er fremtidsutsiktene pessimistiske nå. Det henger sammen med at en kombinasjon av redusert […]

Henter 22 millioner til psykologtjeneste i vekst

Den digitale helsetjenesten Eyr henter 22 millioner kroner og vil satse ytterligere på digital vekst av lege og psykologtjenester. Den digitale helsetjenesten Eyr henter 22 millioner kroner og vil satse ytterligere på digital vekst av lege og psykologtjenester. I et svært krevende kapitalmarked lykkes det likevel for det norske e-helse selskapet Eyr å hente 22 […]

Konkursøkning på 27 prosent

Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian, viser en konkursøkning på 27 prosent de siste 12 månedene. Når årets april sammenlignes med fjorårets, er økningen i antallet konkurser 20,3 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har totalt 2640 aksjeselskap gått konkurs, hvilket er en oppgang på 27 prosent. Oslo er fylket med den […]

Ikke gå i prøvetidsfella – advokatens fem råd

De fleste arbeidskontrakter inneholder et punkt om prøvetid. Som oftest er den på seks måneder fra du ble ansatt. Men betyr det at du ikke er fast ansatt? Dette bør du vite om prøvetiden. For arbeidsgiver gir prøvetiden en sjanse til å vurdere arbeidstakers ferdigheter, kompetanse og egnethet for stillingen, mens for arbeidstaker gir prøvetiden […]

Omega Holtan satser på bærekraft i nytt miljøvennlig bygg

Rådgivningsselskapet Omega Holtan, som er en del av konsernet Rejlers, flytter inn i et av de mest miljøvennlige byggene i Vestfold. – Bærekraft blir et stadig viktigere område for oss. Derfor er det viktig at det også synliggjøres hvor vi selv holder til, sier Ragnar Holtan. Det nye kontorbygget, som ligger på Sem er BREEAM-sertifisert […]

NITO om revidert statsbudsjett: – Dypt bekymret for framtida

– NITO er skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å satse på framtida, er NITO-president Trond Markussens første kommentar til regjeringens reviderte budsjett. NITO etterlyser flere IKT-studieplasser. – Vi står overfor en varslet kompetansekrise. Norsk arbeidsliv trenger 40.000 flere ansatte med IKT-utdanning de neste sju årene. Regjeringens reviderte budsjett gir ingen ekstra IKT-studieplasser […]

Revidert nasjonalbudsjett bidrar ikke til forutsigbarhet for næringslivet

Ved å øke kommunenes frie inntekter og kompensere offentlige arbeidsgivere erkjenner regjeringen at det er tøffe tider for offentlige virksomheter. Samtidig avslører revidert nasjonalbudsjett at regjeringen mangler erkjennelsen av at situasjonen er enda mer dramatisk for store deler av privat næringsliv, mener Virkesjefen. Da revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneproposisjonen ble presentert torsdag formiddag håpet mange […]

Regjeringen overser kompetansekrisen

Tekna er skuffet over at det ikke er noen spor av realfagsatsing i revidert budsjett. – Vi må styrke rekrutteringen til realfag, IKT og teknologi. Dessverre ser vi i ingen spor av at regjeringen forstår hvilken alvorlig kompetansesituasjon vi befinner oss i, sier Grøvik. Revidert budsjett var en mulighet for regjeringen til å vise at […]

Oppretter Norges første havvindutdanning

Å Energi, Skeiegruppen og Universitetet i Agder rigger regionen for et nytt industrieventyr. Nå går de sammen om landets første spesialiserte utdanning innen havvind. Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble de første utlyste områdene for fornybar energiproduksjon til havs, og nylig foreslo Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 20 nye områder. Havvind forventes derfor å bli […]

Brudd i 7 av 10 kontroller i utelivsbransjen

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført over 1 000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i overnattings- og serveringsbransjen. Det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøregelverket i 70 % av disse. – Det er viktig og riktig å føre tilsyn med overnattings- og serveringsbransjen, det ser vi tydelig på antall brudd på lovverket som vi har avdekket, […]

Bioingeniørmangel: – Vi har ingen reserve å ta av

Tall fra NAVs bedriftsundersøkelse 2023 viser at mangelen på bioingeniører er økende. Totalt søker virksomhetene 250 bioingeniører. Det er en økning på 400 prosent siden koronaåret 2020. – Bioingeniørene er ikke blant de aller største profesjonene i helsevesenet, men innehar en kritisk kompetanse hvor spesialistmangel fører til at øvrige tjenester på sykehusene stopper opp, sier […]

Sterkt Eidsiva-resultat

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 1.757 millioner kroner etter første kvartal. – Det er gledelig å kunne levere et godt, og vesentlig bedre resultat i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, sier konsernsjef Øistein Andresen om forbedringen på 1 595 millioner kroner. Største delen av resultatforbedringen kommer i nettselskapet Elvia, […]

En av fire bedrifter forventer å ansette flere i år

NAVs bedriftsundersøkelse for 2023 viser at de fleste bedriftene i Vestfold og Telemark regner med en stabil sysselsetting i året som kommer. Mange av bedriftene ser positivt på framtida og forventer flere ansatte. 65 prosent av bedriftene i fylket svarte at de forventer et uendret antall ansatte det kommende året. 24 prosent av bedriftene forventer […]

Streiken ga medlemsboom: Over én million LO medlemmer

LO har passert en milepæl. Streiken det historiske lønnsoppgjøret har gjort at medlemmene har rent inn. – Først av alt vil jeg takke de tillitsvalgte og forbundene som er hovedårsaken til at vi nå passere denne milepælen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. LO-lederen peker særlig på tre årsaker til den kraftige medlemsveksten de siste årene. […]

3 av 10 pollenallergikere bør få tilrettelegging på jobb

Mange pollenallergikere opplever at de settes ut av spill på arbeidsplassen i pollensesongen da de plages av rennende nese, kløe i øynene og nedstemthet, men de færreste blir hørt. I en fersk undersøkelse utført av YouGov på vegne av Farmasiet melder 400.000 nordmenn om sykefravær i pollensesongen. Ifølge Sintef koster én sykedag norske arbeidsgivere nesten […]

Skal finne svaret på hvordan matemballasje av papp kan bli bedre

Over 60 prosent av europeiske forbrukere mener matemballasje av papp- og papir er mer miljøvennlig enn alternativer av plast. I det nystartede forskningsprosjektet ReFiberPack, er målet å utvikle fiberbaserte emballasjeløsninger som verken reduserer matkvaliteten eller resirkuleringsgraden, samtidig som det tar ned klimafotavtrykk. Det er flere utfordringer med å bruke papp- og papiremballasje til matvarer. En […]

Kron-kundene kjøpte indeks- og Europa-fond

April ble en positiv måned for de fleste i aksjemarkedene, hvor verdensindeksen i norske kroner steg med 3,5 prosent. Kron-kundene kjøpte fond for 199,9 millioner og innløste for 61 millioner slik at nettotegning endte på 139 millioner kroner i april. Topp 10-listen over de mest populære fondene preges av globale indeksfond, men på femte plass […]

Internasjonal pris til fagforeningen for ansatte i private hjem

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter går i år til fagforeningen International Domestic Workers Federation (IDWF) og deres generalsekretær, Elizabeth Tang. Arbeidstakere som er ansatt i private hjem (såkalte domestic workers) står svært ofte uten rettigheter. De fleste er uorganisert, uten noen som beskytter dem. De er svært ofte dårlig betalt, utsettes for trakassering […]

LO Stat har løftet hele laget – historisk godt oppgjør i staten

– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat. Alle heltidsansatte i LOs medlemsforbund i staten er sikret 31.000 kroner i generelt tillegg. Det betyr at lavtlønte i staten får ekstra mye i år, og sikrer økt kjøpekraft. – Et stort […]

Forretningsidéer til fri bruk

Lyst til å lage og selge noe helt nytt og samtidig holde folk friske? Seniorforsker Antje Gonera har nesten 80 nye produkter klare – helt gratis for den som vil gjøre noen av dem til levebrød. Temperaturmåler for kjøleskapet og tørkestativ for oppvaskkluter. Skjærebrett som skifter farge og kjølebokser for matrester. De fleste matforgiftninger skjer […]

Otto skal gjøre bilflåter smarte og effektive

Otto skifter gir og rendyrker satsningen på bildeling for bedrifter, kommuner og eiendomsutviklere. Før sommeren utvides tjenestetilbudet med en løsning for administrasjon og forvaltning av bilflåter. – Markedet for mobilitetstjenester har vært i rivende utvikling de siste årene. Bildelingstjenesten Otto har eksperimentert med ulike forretningsmodeller og produkter, blant annet med utplassering av biler fra gateplan […]

Folketrygdfondet 1. kvartal 2023: Opp 10 milliarder kroner tross bankuroen

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på 3,1 prosent i 1. kvartal 2023. Det tilsvarer 10,0 milliarder kroner. Kapitalen var 328 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Flere bankkollapser internasjonalt og frykt for ny strukturell krise preget 1. kvartal 2023. – Markedet holdt seg godt oppe tross bankuro, men det er svakhetstegn, sier […]

Ny studentleder i NITO

– Jeg vil jobbe for at studentmedlemmene og lokallagene får den støtten de trenger for å lykkes. Som leder vil jeg være synlig på campus og for våre medlemmer rundt om i landet, sier Helene Gundersen. 21.-23. april arrangerte NITO Studentene landsmøte på Scandic Asker. Nytt sentralstyre ble valgt med Helene Gundersen som leder. Takker […]

En kunnskapsbank med forskningsresultater om strømnettet

Forskningsresultater om hvordan strømnettet kan utvikles for å møte fremtida er nå presentert i en åpen kunnskapsbank på nettsiden til forskningssenteret CINELDI. For å oppnå et strømnett som er fleksibelt, intelligent, robust og kostnadseffektivt, er deling av kunnskap viktig. Målet med denne kunnskapsbanken er å gjøre det enklere for energibransjen å finne ny kunnskap om […]

Jernbanebru-avtale for Omega Holtan

Tønsberg-selskapet Omega Holtan skal bistå Implenia med elektro- og automasjonsprosjektering i brukasse og seilingsled når Norges lengste jernbanebru skal bygges. Implenia er hovedentreprenør på BaneNor-prosjektet i Stange kommune. Jernbanebrua over Tangenvika blir i overkant av én kilometer lang. Prosjektet omfatter også bygging av cirka to kilometer dagsone for det nye dobbeltsporet mellom Espa og Furnesbakken. […]