Revidert nasjonalbudsjett bidrar ikke til forutsigbarhet for næringslivet

Ved å øke kommunenes frie inntekter og kompensere offentlige arbeidsgivere erkjenner regjeringen at det er tøffe tider for offentlige virksomheter. Samtidig avslører revidert nasjonalbudsjett at regjeringen mangler erkjennelsen av at situasjonen er enda mer dramatisk for store deler av privat næringsliv, mener Virkesjefen. Da revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneproposisjonen ble presentert torsdag formiddag håpet mange […]

Regjeringen overser kompetansekrisen

Tekna er skuffet over at det ikke er noen spor av realfagsatsing i revidert budsjett. – Vi må styrke rekrutteringen til realfag, IKT og teknologi. Dessverre ser vi i ingen spor av at regjeringen forstår hvilken alvorlig kompetansesituasjon vi befinner oss i, sier Grøvik. Revidert budsjett var en mulighet for regjeringen til å vise at […]

Oppretter Norges første havvindutdanning

Å Energi, Skeiegruppen og Universitetet i Agder rigger regionen for et nytt industrieventyr. Nå går de sammen om landets første spesialiserte utdanning innen havvind. Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble de første utlyste områdene for fornybar energiproduksjon til havs, og nylig foreslo Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 20 nye områder. Havvind forventes derfor å bli […]

Brudd i 7 av 10 kontroller i utelivsbransjen

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført over 1 000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i overnattings- og serveringsbransjen. Det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøregelverket i 70 % av disse. – Det er viktig og riktig å føre tilsyn med overnattings- og serveringsbransjen, det ser vi tydelig på antall brudd på lovverket som vi har avdekket, […]

Bioingeniørmangel: – Vi har ingen reserve å ta av

Tall fra NAVs bedriftsundersøkelse 2023 viser at mangelen på bioingeniører er økende. Totalt søker virksomhetene 250 bioingeniører. Det er en økning på 400 prosent siden koronaåret 2020. – Bioingeniørene er ikke blant de aller største profesjonene i helsevesenet, men innehar en kritisk kompetanse hvor spesialistmangel fører til at øvrige tjenester på sykehusene stopper opp, sier […]

Sterkt Eidsiva-resultat

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 1.757 millioner kroner etter første kvartal. – Det er gledelig å kunne levere et godt, og vesentlig bedre resultat i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, sier konsernsjef Øistein Andresen om forbedringen på 1 595 millioner kroner. Største delen av resultatforbedringen kommer i nettselskapet Elvia, […]

En av fire bedrifter forventer å ansette flere i år

NAVs bedriftsundersøkelse for 2023 viser at de fleste bedriftene i Vestfold og Telemark regner med en stabil sysselsetting i året som kommer. Mange av bedriftene ser positivt på framtida og forventer flere ansatte. 65 prosent av bedriftene i fylket svarte at de forventer et uendret antall ansatte det kommende året. 24 prosent av bedriftene forventer […]

Streiken ga medlemsboom: Over én million LO medlemmer

LO har passert en milepæl. Streiken det historiske lønnsoppgjøret har gjort at medlemmene har rent inn. – Først av alt vil jeg takke de tillitsvalgte og forbundene som er hovedårsaken til at vi nå passere denne milepælen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. LO-lederen peker særlig på tre årsaker til den kraftige medlemsveksten de siste årene. […]

3 av 10 pollenallergikere bør få tilrettelegging på jobb

Mange pollenallergikere opplever at de settes ut av spill på arbeidsplassen i pollensesongen da de plages av rennende nese, kløe i øynene og nedstemthet, men de færreste blir hørt. I en fersk undersøkelse utført av YouGov på vegne av Farmasiet melder 400.000 nordmenn om sykefravær i pollensesongen. Ifølge Sintef koster én sykedag norske arbeidsgivere nesten […]

Skal finne svaret på hvordan matemballasje av papp kan bli bedre

Over 60 prosent av europeiske forbrukere mener matemballasje av papp- og papir er mer miljøvennlig enn alternativer av plast. I det nystartede forskningsprosjektet ReFiberPack, er målet å utvikle fiberbaserte emballasjeløsninger som verken reduserer matkvaliteten eller resirkuleringsgraden, samtidig som det tar ned klimafotavtrykk. Det er flere utfordringer med å bruke papp- og papiremballasje til matvarer. En […]

Kron-kundene kjøpte indeks- og Europa-fond

April ble en positiv måned for de fleste i aksjemarkedene, hvor verdensindeksen i norske kroner steg med 3,5 prosent. Kron-kundene kjøpte fond for 199,9 millioner og innløste for 61 millioner slik at nettotegning endte på 139 millioner kroner i april. Topp 10-listen over de mest populære fondene preges av globale indeksfond, men på femte plass […]

Internasjonal pris til fagforeningen for ansatte i private hjem

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter går i år til fagforeningen International Domestic Workers Federation (IDWF) og deres generalsekretær, Elizabeth Tang. Arbeidstakere som er ansatt i private hjem (såkalte domestic workers) står svært ofte uten rettigheter. De fleste er uorganisert, uten noen som beskytter dem. De er svært ofte dårlig betalt, utsettes for trakassering […]

LO Stat har løftet hele laget – historisk godt oppgjør i staten

– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat. Alle heltidsansatte i LOs medlemsforbund i staten er sikret 31.000 kroner i generelt tillegg. Det betyr at lavtlønte i staten får ekstra mye i år, og sikrer økt kjøpekraft. – Et stort […]

Forretningsidéer til fri bruk

Lyst til å lage og selge noe helt nytt og samtidig holde folk friske? Seniorforsker Antje Gonera har nesten 80 nye produkter klare – helt gratis for den som vil gjøre noen av dem til levebrød. Temperaturmåler for kjøleskapet og tørkestativ for oppvaskkluter. Skjærebrett som skifter farge og kjølebokser for matrester. De fleste matforgiftninger skjer […]

Otto skal gjøre bilflåter smarte og effektive

Otto skifter gir og rendyrker satsningen på bildeling for bedrifter, kommuner og eiendomsutviklere. Før sommeren utvides tjenestetilbudet med en løsning for administrasjon og forvaltning av bilflåter. – Markedet for mobilitetstjenester har vært i rivende utvikling de siste årene. Bildelingstjenesten Otto har eksperimentert med ulike forretningsmodeller og produkter, blant annet med utplassering av biler fra gateplan […]

Folketrygdfondet 1. kvartal 2023: Opp 10 milliarder kroner tross bankuroen

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på 3,1 prosent i 1. kvartal 2023. Det tilsvarer 10,0 milliarder kroner. Kapitalen var 328 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Flere bankkollapser internasjonalt og frykt for ny strukturell krise preget 1. kvartal 2023. – Markedet holdt seg godt oppe tross bankuro, men det er svakhetstegn, sier […]

Ny studentleder i NITO

– Jeg vil jobbe for at studentmedlemmene og lokallagene får den støtten de trenger for å lykkes. Som leder vil jeg være synlig på campus og for våre medlemmer rundt om i landet, sier Helene Gundersen. 21.-23. april arrangerte NITO Studentene landsmøte på Scandic Asker. Nytt sentralstyre ble valgt med Helene Gundersen som leder. Takker […]

En kunnskapsbank med forskningsresultater om strømnettet

Forskningsresultater om hvordan strømnettet kan utvikles for å møte fremtida er nå presentert i en åpen kunnskapsbank på nettsiden til forskningssenteret CINELDI. For å oppnå et strømnett som er fleksibelt, intelligent, robust og kostnadseffektivt, er deling av kunnskap viktig. Målet med denne kunnskapsbanken er å gjøre det enklere for energibransjen å finne ny kunnskap om […]

Jernbanebru-avtale for Omega Holtan

Tønsberg-selskapet Omega Holtan skal bistå Implenia med elektro- og automasjonsprosjektering i brukasse og seilingsled når Norges lengste jernbanebru skal bygges. Implenia er hovedentreprenør på BaneNor-prosjektet i Stange kommune. Jernbanebrua over Tangenvika blir i overkant av én kilometer lang. Prosjektet omfatter også bygging av cirka to kilometer dagsone for det nye dobbeltsporet mellom Espa og Furnesbakken. […]

Rekord-økning i antall henvendelser til Akans veiledningstjeneste.

Tallene fra første kvartal 2023 viser et rekordhøyt antall henvendelser til Akan kompetansesenters veiledningstelefon. Dette er én av flere tjenester og verktøy Akan kompetansesenter tilbyr norsk arbeidsliv, i jobben med å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, doping og spill. I årets tre første måneder er det registrert hele 291 veiledningshenvendelser. Dette […]

Ferie og feriepenger – dette har du krav på

Hvor mye ferie har jeg krav på? Kan jeg ta igjen ferie senere hvis jeg blir syk? Hvor mye feriepenger får jeg? – Alle arbeidstakere har krav på ferie og feriepenger. Du får ikke lønn når du har ferie, og feriepengene kompenserer for at du ikke får lønn i den perioden, forklarer NITO-advokat Anette Håvelsrud Wevle. […]

Mulig storstreik: Slik forholder du deg når kollegene dine streiker

Fra søndag kan det bli storstreik i privat sektor. Hvis man ikke er i streik, er det flere ting man bør være obs på. Se hvordan du som ikke-streikene arbeidstaker skal forholde deg til streiken. LO og YS har varslet at nær 25.000 arbeidstakere vil gå ut i streik fra søndag morgen hvis det ikke […]

40.000 lærlinger kan miste oppfølgingen som følge av ny opplæringslov.

I forslag til ny opplæringslov foreslår Kunnskapsdepartementet å avskilte opplæringskontorene som part i lærekontrakten og flytte lærlingtilskuddet over til bedriftene. Blir forslaget vedtatt vil det ødelegge fagopplæringen for tusenvis av bedrifter og yrkesfagelever landet rundt. Opplæringskontorene eies av lærebedriftene og har som hovedoppgave å kvalitetssikre opplæringen for lærlinger. Siden 1967 har opplæringskontorene hatt ansvar for […]

Skal kutte utslipp i anleggsbransjen

Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister. -Bygge- og anleggsbransjen bidrar indirekte og direkte til utslipp av klimagasser. Ved å tilbyinvesteringsstøtte til utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner, vil […]

Norboat er bekymret for konsekvensene knyttet til innføring av E10 bensin

Denne våren innføres en ny bensinstandard, 95 oktan E10, som betyr at bensinen nå kan inneholde inntil 10% bioetanol. Innføringen av økt etanolinnblanding i bensinen er et grep for å redusere klimagassutslipp fra forbrenningsmotorer, og skal bidra til at Norge oppnår ytterligere reduksjon av klimagassutslipp. De aller fleste båtmotorer tåler E10 bensin, og det er […]

Redusert nedbygging er bra for klima, miljø og landbruk

Ny bebyggelse og nye veier gir store utslipp av klimagasser. Å redusere utslipp fra landarealer vil kreve store endringer i arealpolitikken. – Verden står overfor både en klimakrise og en naturkrise. Vår nedbygging av natur fører til store utslipp av klimagasser fra arealene, tap av naturmangfold og tap av produksjonsarealer for jord og skogbruk. I […]

Assemblin kjøper elektroentreprenør og etablerer Assemblin Elektro AS

Assemblin AS har kjøpt selskapet Fjorden Elektro AS i Sandefjord, og styrker sin elektrovirksomhet med 26 nye medarbeidere. Selskapet blir en del av det nyetablerte Assemblin Elektro AS. Fjorden Elektro ble etablert i 2018 og har virksomhet innenfor både privat-, industri- og prosjektmarkedet – primært i Vestfold og i nedre del av Buskerud og Telemark. […]

– Ny opplæringslov kan radbrekke rekrutteringen til transportnæringen

I den nye opplæringsloven, som ble lagt frem i forrige uke, kom det et forslag som i praksis betyr å legge ned opplæringskontorene og flytte dette ansvaret over på bedriftene selv. Nå slår Norges Lastebileier-Forbund alarm og frykter at konsekvensen av en slik lovendring får enorme konsekvenser. Forslaget innebærer at opplæringskontorene blir regulert som samarbeidsorgan […]

Grønne næringer offshore omsetter for nesten 50 milliarder

– Denne rapporten bekrefter at våre medlemmer allerede er med på energiomstillingen og at offshoreindustrien har kompetansen som trengs. Det som vil være avgjørende for om vi greier å gripe mulighetene Norge har innen hydrogen, havvind og CCS er at vi får på plass konsesjonsprosesser, tilgang på areal, rammevilkår og at ambisjonen i klimaomstillingen opprettholdes, […]

Transportvirksomhetene har foreslått prioriteringer i ny Nasjonal transportplan

– Transportvirksomhetene har nå foreslått hvordan ressursene bør prioriteres i ny Nasjonal transportplan. Forslagene skal på høring, og er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med ny NTP, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Det er Statens vegvesen, Nye Veier, Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Kystverket som leverer faglige innspill til arbeidet med NTP […]

Utviklingstrekk som vil forme fremtidens arbeidsliv

Vil kunstig intelligens og roboter ta over jobbene våre? Er hjemmekontor kommet for å bli? Og hvem skal ta vare på de mange eldre? Ta en titt inn i fremtidens arbeidsliv med Utsikt – en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Utsikt presenterer utviklingstrekk som vil forme fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljø de nærmeste tiårene. Arbeidstilsynet er avhengig […]

– Et betydelig løft for norsk kraftproduksjon

Regjeringen lyser ut prosjekter for ny kraftproduksjon til havs. – Dette er en merkedag på veien mot utviklingen av den norske havvindnæringen, sier Are Tomasgard i LO. – Dette er en avgjørende og viktig milepæl og en merkedag på veien mot utviklingen av den norske havvindnæringen. Havvindnæring er den viktigste satsingen som skal gi leverandørindustrien […]

Full seier for små og mellomstore nettselskap

Rett før helgen kom det en gladnyhet fra regjeringen. Regjeringen forslår at kravet om funksjonelt skille bare skal gjelde for de store nettselskapene med over 100.000 kunder. I dag gjelder kravet for selskap med over 10.000 kunder. -Nå gjør regjeringen viktige grep for å sikre at man kan drive energikonsern og skape gode samfunn i […]

Fortsatt investering i priskutt ga redusert lønnsomhet

NorgesGruppen har bidratt til å bremse prisøkningen i matmarkedet i 2022. Omsetningen er tilnærmet uendret på 102,7 mrd. kroner. De økte kostnadene og priskutt førte til en nedgang i resultatmargin fra 3,8 prosent i 2021 til 2,8 prosent i 2022, og et årsresultat ned fra 3,9 mrd. kroner i 2021 til 2,9 mrd. kroner i […]

Widerøe Zero skal finne driftskonsepter for fremtidens elfly

Prosjektet skal hovedsakelig utforske mulige driftskonsepter for både et ni-seters elfly og et helikopterfly (eVTOL). I den forbindelse har Widerøe Zero inngått samarbeid med Widerøe Ground Handling og Widerøe Technical services for å undersøke alle dimensjoner rundt drift og håndtering av batteridrevne luftfartøy. Prosjektet har oppstart før sommeren og vil vare frem til sommeren 2026. […]

Studie avdekker nye pendlingsvaner etter pandemien

En mobilitetsstudie fra WSP sammenligner pendlingsvaner i Oslo, Helsingfors, København og Stockholm. Felles for byene er at reiser med kollektivtransport har gått ned, mens pendlerreisene med bil og sykkel har økt. Men det finnes også flere forskjeller. At mange yrkesgrupper har mulighet til å jobbe hjemmefra eller fra hytta én eller flere dager i uken, […]

– Kan ikke låse oss til frontfaget

– Ingeniører og teknologer er nå så ettertraktet at arbeidsgivere risikerer å miste verdifull arbeidskraft hvis de ikke betaler markedsverdi for dem, sa NITO-president Trond Markussen under åpningen av NITOs tariffkonferanse. – Behovet for ingeniører og teknologer er stort og våre medlemmer er ettertraktet, sier Markussen. 14. og 15. mars er over 300 av NITOs […]

Arbeidstilsynet kontrollerer renholdsbransjen

Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen – en bransje som over tid har vært preget av blant annet manglende overtidsbetaling, høyt arbeidspress og lite oppfølging fra nærmeste leder. Tilsynene vil bli gjennomført over hele landet. – Alle renholdsvirkomheter må nå være forberedt på å få besøk fra oss, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. […]

Ansatte på hjemmekontor? Husk skriftlig avtale

Har du ansatte som jobber hjemmefra regelmessig? Da skal dere inngå skriftlig avtale om hjemmearbeid. Har du ikke en slik avtale på plass ennå, kan du laste ned og tilpasse Arbeidstilsynets avtalemal så den passer til virksomheten din. Det er tre år siden koronapandemien satte arbeidslivet på hodet og endret normen for hjemmekontor. Siden den […]

Ikke jobb gratis – skriv overtid

– Det er viktig at du får betalt for den jobben du gjør. Det innebærer alle timer og minutter som du er på arbeidsplassen din. – Alle minuttene du er på jobb må skrives. Leder av NITO Spekter, Brynhild Asperud og direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO, Jan Pieter Groenhof, ber deg ta et […]

Google skal hjelpe norske bedrifter i hele landet

Nye tall viser en kraftig økning i antall konkurser blant norske bedrifter. Nå snur Google seg rundt for å hjelpe næringslivet gjennom uroen. – Det er et akutt behov for å hjelpe de små og mellomstore bedriftene. De utgjør 99 prosent av det norske næringslivet, og vi er nødt til å motvirke at arbeidsplasser går […]

Den maritime næringen trenger flere kvinner

– Vi trenger flere kvinner med maritim utdanning, og en utdanningssektor og politikere som er med på løftet, skriver Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet. Tekst: Grete Herlofson, Redningsselskapet Da jeg kom inn i toppledergruppa i en av organisasjonene jeg tidligere har jobbet for, var mange nysgjerrige på hvem som skulle få den ledige lederjobben. Da navnet […]

Godt resultat for Bertel O. Steen

Bertel O. Steen leverte et godt økonomisk resultat i 2022. Et meget sterkt år for Mercedes-Benz var hovedårsaken til resultatet. Hele 82 prosent av Bertel O. Steens salg av nye personbiler var hel-elektrisk i 2022, en betydelig økning fra 69 prosent i 2021. Omsetningen for bilvirksomheten til Bertel O. Steen endte på 22.717 millioner kroner […]

Uendret arbeidsledighet i Vestfold og Telemark, men fortsatt høyest i landet

I februar var 5.199 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Det er cirka hundre færre enn i januar og utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er fortsatt den høyeste andelen arbeidsledige i landet. – Selv om Vestfold og Telemark er det fylket med høyest andel arbeidsledige, er ledigheten historisk lav. Det har […]

Kron-kundene satset på teknologi, indeks og high yield-rentefond

I februar falt verdens børser etter en knallsterk start på året i januar. Verdensindeksen var ned 1,6 % i norske kroner, og Krons kunder kjøpte gjennom måneden fond for 294 millioner kroner og innløste for 82 millioner slik at netto fondsinnskudd endte på 212 millioner. Mesteparten av midlene endte opp i teknologifond, indeksfond og high […]

Fremdeles høyere sykefravær enn før pandemien

Det legemeldte sykefraværet i Vestfold og Telemark er 5,9 prosent for fjerde kvartal 2022. Dette er samme andel som året før. – Sykefraværet i fylket er stabilt sammenlignet med samme periode året før. Men fraværet er litt høyere enn landsgjennomsnittet, og også høyere enn før pandemien, sier Marit Sagen Gogstad som er avdelingsdirektør for NAV […]

Bedriftseiere bryr seg om sine ansatte

Mange ansatte ble bedre forsikret gjennom jobben i fjor. – Det er en gledelig utvikling i en tid der mange er urolige for privatøkonomien. Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. På tampen av fjoråret meldte flere selskaper om privatpersoner som sa opp livsforsikringene sine på grunn av økte priser i samfunnet generelt. […]

Rekordvekst – Tekna passerer 100 000 medlemmer

Tekna opplever en rekordhøy medlemsvekst, og har nå passert 100 000 medlemmer. Bare på halvannet år har foreningen vokst med 10 000 medlemmer. Tekna er landets største forening for høyt utdannede teknologer, realister og naturvitere. 27.februar passerte foreningen 100 000 medlemmer. – Dette er en merkedag for Tekna. I august 2021 passerte vi 90 000 medlemmer, og […]

3 av 4 nyetablerte foretak i Norge overlever ikke 5 år

I Norge etableres det rundt 60.000 nye bedrifter hvert år, og det tallet har steget jevnt og trutt de siste årene. Rundt regnet 40 prosent av etableringene er AS og 60 prosent er enkeltpersonforetak. Målt 1 år etter registreringen har kun 60 prosent av AS-ene overlevd, mens under 40 prosent av ENK-ene har overlevd. Målt […]

Økt grensehandel flytter arbeidsplasser og verdiskaping ut av Norge

Fredag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå (SSB) tall som viser nordmenn grensehandlet for 10,4 milliarder kroner i 2022. Virke er urolig over at grensehandelen igjen er på et så høyt nivå at det kan gå ut over omsetning og arbeidsplasser i varehandelen og næringsmiddelindustrien. -Vi er langt fra overasket over disse tallene. Økt grensehandel etter gjenåpningen for […]

Historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter

Det er høy trivsel og motivasjon blant lærlinger og over 8 av 10 trives på arbeidsplassen. Nye tall viser i tillegg et historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter. Utdanningsdirektoratet har publisert nye tall om gjennomføring av læretiden, lærlingundersøkelsen 2022 og nye fakta om fag- og yrkesopplæringa for 2022. Hovedfunn om gjennomføring av læretiden 86 prosent av lærlingene fikk fag- […]

LO krever et skikkelig lønnsløft

Etter to år med reallønnsnedgang, mener LO at det er arbeidstakernes tur. I årets lønnsoppgjør må de få sin del av kaka. -LO vil sikre økt kjøpekraft og arbeidstakernes andel av verdiskapingen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Prisveksten målt ved konsumprisindeksen endte på 5,8 prosent for 2022, den høyeste siden 1988, noe som ga reallønnsnedgang […]

Hardt arbeid å få ny jobb etter 55

Seniorer må knekke noen ekstra koder for å komme til intervju og for til slutt å få jobben. Det tar dobbelt så lang tid å få ny jobb når du er over 55 år sammenlignet med yngre arbeidssøkere, ifølge SSB. Forsker Anne Grethe Solberg ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har derfor på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk […]

Verdifall på 15 milliarder kroner, men slo markedet

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -15 milliarder kroner i 2022. Avkastningen var -4,4 prosent. Kapitalen var 318 milliarder kroner ved utgangen av året. Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på -4,4 prosent var 0,7 prosentpoeng bedre enn markedet i 2022. – Vi har aldri opplevd så sterk økning i renter […]

Regjeringen fortsetter å svikte bedriftene

Strømstøtten videreføres og forsterkes for husholdningene, kultur, landbruk og frivilligheten. SMB Norge er skuffet over lite nytt for bedriftene. Tirsdag ettermiddag presenterte statsministeren, finansministeren og olje- og energiministeren flere endringer i strømstøtteordningen. Interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, er skuffet over at regjeringen ikke kom med gode nyheter for landets små og […]

Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Likevel kan virksomheter på bestemte vilkår leie inn arbeidstakere midlertidig. Fra 1. april i år vil ett av alternativene for innleie falle bort. Dette gjelder muligheten til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke et «arbeid av midlertidig karakter». Ut fra våre […]

NITO-advokatene er bekymret for ansattes ytringsfrihet

To av ti ledere mener du ikke bør ytre deg offentlig om fagområdet ditt. NITO-advokat Steinar Andersen er bekymret for at arbeidsgivere kan trekke lojalitetsplikten for langt. Hvordan står det til med ytringsfriheten i arbeidslivet? En undersøkelse fra Fafo viser at under halvparten av ansatte i privat og offentlig sektor opplever å ha stort rom […]

Tidenes marked for jobbsøkere i 2022

Jobbmarkedet i 2022 var svært bra for jobbsøkere med historisk mange stillinger på markedet, til tross for en nedgang i siste kvartal. Fjoråret startet som 2021 sluttet, nemlig med en sterk oppgang i stillingsmarkedet. De to siste årene har vært jobbsøkers marked med rekordhøye tall på antall ledige stillinger. Vi ser en oppgang på 13 […]

Omsetningsrekord for Color Line i 2022

Foreløpige regnskapstall viser at Color Line oppnådde omsetningsrekord i 2022, til tross for pandemibegrensninger i begynnelsen av året og økende makroøkonomisk usikkerhet som følge av geopolitisk uro. Color Lines driftsinntekter var på NOK 5,8 milliarder og driftsresultatet (EBITDA) på NOK 1,2 milliarder i 2022, mot NOK 2,6 milliarder og NOK 211 millioner i 2021. Driftsresultatet […]

Kraftig økning i skadesaker og anmeldelser knyttet til kredittforsikring

– Vi er fortsatt et godt stykke bak toppåret for antall konkurser som vi hadde før pandemien i 2018, men økningen nå er markant, og ventet å øke ytterligere fremover, sier Marcus Engelberg, ansvarlig megler på kredittforsikring hos Söderberg & Partners – Vi merker en kraftig økning i antall skadesaker og anmeldelser knyttet til konkurser, […]

Innstill en kandidat til Nordisk råds miljøpris 2023

Nordisk råds miljøpris inviterer offentligheten til å innstille kandidater til prisen. Årets tema er bærekraftig tekstilproduksjon og -forbruk. Produksjonen og forbruket av tekstiler er knyttet til store negative avtrykk på både miljø og klima. Med årets tema ønsker bedømmingskomiteen å fokusere på at Norden kan gå i bresjen for den nødvendige omstillingen i hele tekstilverdikjeden. Massivt […]

Nortura tar saktevoksende kylling fra restaurantmarkedet til dagligvare

Norturas Livèchekylling har fått fotfeste i restaurant- og serveringsmarkedet. Nylig utvidet Nortura satsningen med to nye produsenter, og med salg gjennom Oda blir kyllingen også tilgjengelig for dagligvarekunder. – Kvaliteten på Livèchekyllingen er utrolig bra og det er bakgrunnen for at vi tok den inn. Salget har gått veldig bra, og vi har solgt mer […]

Canon gjør ny avtale med Tenden Advokatfirma

Canon AS og Tenden Advokatfirma ANS er blitt enige om en ny avtale til en verdi på rundt 700 000 kroner over fem år. Avtalen innebærer maskinpark, digitaliseringsløsninger og service fra Canon. Canon og Tenden Advokatfirma har samarbeidet gjennom fem år. Nå gjør partene en ny avtale på fem år. – Vi er godt fornøyde […]

Strafferettsforsikring er nå tilgjengelig for norske bedrifter

Strafferettsforsikring (Legal Defence) er nå tilgjengelig for norske bedrifter. Forsikringen sikrer den beste advokathjelpen ved eventuelle straffbare feilgrep i forbindelse med jobb. Forsikringen dekker styret, ledelsen og ansatte i selskapet. Dekningen er et supplement til styreansvarsforsikringer. Norske virksomheter må forholde seg til en rekke lover og forskrifter. Mange av disse har en klausul om at […]

800 flere arbeidsledige i Vestfold og Telemark i januar

I januar hadde Vestfold og Telemark høyest andel helt arbeidsledige i landet. Mens 2,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket var uten jobb, var gjennomsnittet i landet 1,9 prosent. 5.300 personer var registrert som helt arbeidsledige i januar. Det var 800 flere enn i desember i fjor. – Arbeidsledigheten hos oss fortsetter å være høyest i […]

Widerøe er fornøyd med starten av året

Widerøe starter året med en vesentlig bedre januar enn hva vi så i 2022. Dette har sin naturlige forklaring der januar 2022 var betydelig preget av Omikron-utbruddet på toppen av naturlige sesongsvingninger. Produksjonen er opp 2,9 prosent, samtidig som antall passasjerer er opp med 24 prosent i januar 23. Dette gir positive utslag på resultatet. […]

Bekymret for kompetanseflukt

 Vi er bekymret for at laboratoriene blir en flaskehals som vil skape unødig ventetid for pasienter og ansatte hvis dagens underbemanning og kompetanseflukt fortsetter, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, etter rapportframleggelsen til Helsepersonellkommisjonen. NITO, som blant annet organiserer de fleste bioingeniørene og medisinskteknisk personell på sykehusene i Norge, viser til at to av […]

Bemanningsbehovet må dempes

– Helsepersonell må brukes best mulig for å gi gode helse- og omsorgstjenester i årene som kommer, og vi trenger tiltak som demper bemanningsbehovet, ikke øker det, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Helsepersonellkommisjonen foreslår flere tiltak for å møte bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. KS er enig med kommisjonen i at flere må jobbe heltid, og […]

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger. Fredag 27. januar holdt regjeringen en pressekonferanse der de annonserte innføring av en styringsmekanisme som lovfester produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerhet for kraft. – Det er flott […]

Mestergruppen inngår samarbeid med norsk proptechselskap

Selskapet Placepoint tilbyr analyseverktøy for kart- og eiendomsdata. Mestergruppen skal nå ta i bruk verktøyet i forbindelse med boligprosjekter. Digitalisering er et viktig satsningsområde for Mestergruppen. Vi har vært på jakt etter et godt og effektivt verktøy for tidligfase feltutvikler der man raskt og med godt faktagrunnlag kan ta stilling til mulighetene og lønnsomheten i […]

Antallet nyetableringer ned med 16,6 prosent i 2022

Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian, viser at det i fjor ble registrert 30.491 nye aksjeselskap. Sammenlignet med 2021 er dette en nedgang på 16,6 prosent, da tilsvarende tall var på 36.558. De ferske tallene viser at det har vært en nedgang i alle landets fylker. Den prosentvise nedgangen har vært størst i Innlandet […]

Miljøorganisasjoner ut mot regjeringens mineralforslag

I en felles høringsuttalelse krever en samlet miljøbevegelse at regjeringen snur om gruvedrift på havbunnen og stanser åpningsprosessen på norsk kontinentalsokkel. Fredag 27. januar var det høringsfrist for Olje- og energidepartementets konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område. En samlet miljøbevegelse har levert en felles høringsuttalelse med krav om at […]

Svak avslutning på året for varehandelen

Handelen hadde en nedgang på 1,4 pst i desember. Detaljhandelen uten bilkjøp og bensin falt med 1,4 prosent i desember 2022 i forhold til samme måned året før. For hele 2022 viser varehandelshandelsindeksen en marginal oppgang på 0,4 prosent – etter rekordåret 2021. Handelen i desember hadde en svak nedgang, i tråd med Virkes prognoser. – Det var forventet en […]

Etablerer nasjonalt nettverk for nye oppdrettsarter

Kysten er full av lavtrofiske arter som kan utnyttes til mat, fôr og helseprodukter. Nå danner industriaktører, forskere, beslutningstakere og interesseorganisasjoner et nasjonalt nettverk som skal dele kunnskap og fremme lavtrofisk akvakultur. I Tromsø er det samlet 50 personer til et to-dagers møte der nettverket blir etablert. Samlingen er finansiert av Norges forskningsråd. Tang og […]

Svak avslutning på året i byggevarehandelen

Byggevarehandelen falt med 1,5 prosent i 3. tertial 2022 sammenlignet med 3. tertial 2021. Det var klare geografiske variasjoner i byggevarehandelen i årets siste tertial. Nedgangen var størst i Innlandet og Oslo, men også resten av Østlandet og Agder så en nedgang i omsetningen. Byggevarehandelen gikk opp i øvrige deler av landet, og klart mest […]