Ansatte på hjemmekontor? Husk skriftlig avtale

Har du ansatte som jobber hjemmefra regelmessig? Da skal dere inngå skriftlig avtale om hjemmearbeid. Har du ikke en slik avtale på plass ennå, kan du laste ned og tilpasse Arbeidstilsynets avtalemal så den passer til virksomheten din. Det er tre år siden koronapandemien satte arbeidslivet på hodet og endret normen for hjemmekontor. Siden den […]

Ikke jobb gratis – skriv overtid

– Det er viktig at du får betalt for den jobben du gjør. Det innebærer alle timer og minutter som du er på arbeidsplassen din. – Alle minuttene du er på jobb må skrives. Leder av NITO Spekter, Brynhild Asperud og direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO, Jan Pieter Groenhof, ber deg ta et […]

Google skal hjelpe norske bedrifter i hele landet

Nye tall viser en kraftig økning i antall konkurser blant norske bedrifter. Nå snur Google seg rundt for å hjelpe næringslivet gjennom uroen. – Det er et akutt behov for å hjelpe de små og mellomstore bedriftene. De utgjør 99 prosent av det norske næringslivet, og vi er nødt til å motvirke at arbeidsplasser går […]

Den maritime næringen trenger flere kvinner

– Vi trenger flere kvinner med maritim utdanning, og en utdanningssektor og politikere som er med på løftet, skriver Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet. Tekst: Grete Herlofson, Redningsselskapet Da jeg kom inn i toppledergruppa i en av organisasjonene jeg tidligere har jobbet for, var mange nysgjerrige på hvem som skulle få den ledige lederjobben. Da navnet […]

Godt resultat for Bertel O. Steen

Bertel O. Steen leverte et godt økonomisk resultat i 2022. Et meget sterkt år for Mercedes-Benz var hovedårsaken til resultatet. Hele 82 prosent av Bertel O. Steens salg av nye personbiler var hel-elektrisk i 2022, en betydelig økning fra 69 prosent i 2021. Omsetningen for bilvirksomheten til Bertel O. Steen endte på 22.717 millioner kroner […]

Uendret arbeidsledighet i Vestfold og Telemark, men fortsatt høyest i landet

I februar var 5.199 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Det er cirka hundre færre enn i januar og utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er fortsatt den høyeste andelen arbeidsledige i landet. – Selv om Vestfold og Telemark er det fylket med høyest andel arbeidsledige, er ledigheten historisk lav. Det har […]

Kron-kundene satset på teknologi, indeks og high yield-rentefond

I februar falt verdens børser etter en knallsterk start på året i januar. Verdensindeksen var ned 1,6 % i norske kroner, og Krons kunder kjøpte gjennom måneden fond for 294 millioner kroner og innløste for 82 millioner slik at netto fondsinnskudd endte på 212 millioner. Mesteparten av midlene endte opp i teknologifond, indeksfond og high […]

Fremdeles høyere sykefravær enn før pandemien

Det legemeldte sykefraværet i Vestfold og Telemark er 5,9 prosent for fjerde kvartal 2022. Dette er samme andel som året før. – Sykefraværet i fylket er stabilt sammenlignet med samme periode året før. Men fraværet er litt høyere enn landsgjennomsnittet, og også høyere enn før pandemien, sier Marit Sagen Gogstad som er avdelingsdirektør for NAV […]

Bedriftseiere bryr seg om sine ansatte

Mange ansatte ble bedre forsikret gjennom jobben i fjor. – Det er en gledelig utvikling i en tid der mange er urolige for privatøkonomien. Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. På tampen av fjoråret meldte flere selskaper om privatpersoner som sa opp livsforsikringene sine på grunn av økte priser i samfunnet generelt. […]

Rekordvekst – Tekna passerer 100 000 medlemmer

Tekna opplever en rekordhøy medlemsvekst, og har nå passert 100 000 medlemmer. Bare på halvannet år har foreningen vokst med 10 000 medlemmer. Tekna er landets største forening for høyt utdannede teknologer, realister og naturvitere. 27.februar passerte foreningen 100 000 medlemmer. – Dette er en merkedag for Tekna. I august 2021 passerte vi 90 000 medlemmer, og […]

3 av 4 nyetablerte foretak i Norge overlever ikke 5 år

I Norge etableres det rundt 60.000 nye bedrifter hvert år, og det tallet har steget jevnt og trutt de siste årene. Rundt regnet 40 prosent av etableringene er AS og 60 prosent er enkeltpersonforetak. Målt 1 år etter registreringen har kun 60 prosent av AS-ene overlevd, mens under 40 prosent av ENK-ene har overlevd. Målt […]

Økt grensehandel flytter arbeidsplasser og verdiskaping ut av Norge

Fredag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå (SSB) tall som viser nordmenn grensehandlet for 10,4 milliarder kroner i 2022. Virke er urolig over at grensehandelen igjen er på et så høyt nivå at det kan gå ut over omsetning og arbeidsplasser i varehandelen og næringsmiddelindustrien. -Vi er langt fra overasket over disse tallene. Økt grensehandel etter gjenåpningen for […]

Historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter

Det er høy trivsel og motivasjon blant lærlinger og over 8 av 10 trives på arbeidsplassen. Nye tall viser i tillegg et historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter. Utdanningsdirektoratet har publisert nye tall om gjennomføring av læretiden, lærlingundersøkelsen 2022 og nye fakta om fag- og yrkesopplæringa for 2022. Hovedfunn om gjennomføring av læretiden 86 prosent av lærlingene fikk fag- […]

LO krever et skikkelig lønnsløft

Etter to år med reallønnsnedgang, mener LO at det er arbeidstakernes tur. I årets lønnsoppgjør må de få sin del av kaka. -LO vil sikre økt kjøpekraft og arbeidstakernes andel av verdiskapingen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Prisveksten målt ved konsumprisindeksen endte på 5,8 prosent for 2022, den høyeste siden 1988, noe som ga reallønnsnedgang […]

Hardt arbeid å få ny jobb etter 55

Seniorer må knekke noen ekstra koder for å komme til intervju og for til slutt å få jobben. Det tar dobbelt så lang tid å få ny jobb når du er over 55 år sammenlignet med yngre arbeidssøkere, ifølge SSB. Forsker Anne Grethe Solberg ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har derfor på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk […]

Verdifall på 15 milliarder kroner, men slo markedet

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -15 milliarder kroner i 2022. Avkastningen var -4,4 prosent. Kapitalen var 318 milliarder kroner ved utgangen av året. Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på -4,4 prosent var 0,7 prosentpoeng bedre enn markedet i 2022. – Vi har aldri opplevd så sterk økning i renter […]

Regjeringen fortsetter å svikte bedriftene

Strømstøtten videreføres og forsterkes for husholdningene, kultur, landbruk og frivilligheten. SMB Norge er skuffet over lite nytt for bedriftene. Tirsdag ettermiddag presenterte statsministeren, finansministeren og olje- og energiministeren flere endringer i strømstøtteordningen. Interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, er skuffet over at regjeringen ikke kom med gode nyheter for landets små og […]

Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Likevel kan virksomheter på bestemte vilkår leie inn arbeidstakere midlertidig. Fra 1. april i år vil ett av alternativene for innleie falle bort. Dette gjelder muligheten til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke et «arbeid av midlertidig karakter». Ut fra våre […]

NITO-advokatene er bekymret for ansattes ytringsfrihet

To av ti ledere mener du ikke bør ytre deg offentlig om fagområdet ditt. NITO-advokat Steinar Andersen er bekymret for at arbeidsgivere kan trekke lojalitetsplikten for langt. Hvordan står det til med ytringsfriheten i arbeidslivet? En undersøkelse fra Fafo viser at under halvparten av ansatte i privat og offentlig sektor opplever å ha stort rom […]

Tidenes marked for jobbsøkere i 2022

Jobbmarkedet i 2022 var svært bra for jobbsøkere med historisk mange stillinger på markedet, til tross for en nedgang i siste kvartal. Fjoråret startet som 2021 sluttet, nemlig med en sterk oppgang i stillingsmarkedet. De to siste årene har vært jobbsøkers marked med rekordhøye tall på antall ledige stillinger. Vi ser en oppgang på 13 […]

Omsetningsrekord for Color Line i 2022

Foreløpige regnskapstall viser at Color Line oppnådde omsetningsrekord i 2022, til tross for pandemibegrensninger i begynnelsen av året og økende makroøkonomisk usikkerhet som følge av geopolitisk uro. Color Lines driftsinntekter var på NOK 5,8 milliarder og driftsresultatet (EBITDA) på NOK 1,2 milliarder i 2022, mot NOK 2,6 milliarder og NOK 211 millioner i 2021. Driftsresultatet […]

Kraftig økning i skadesaker og anmeldelser knyttet til kredittforsikring

– Vi er fortsatt et godt stykke bak toppåret for antall konkurser som vi hadde før pandemien i 2018, men økningen nå er markant, og ventet å øke ytterligere fremover, sier Marcus Engelberg, ansvarlig megler på kredittforsikring hos Söderberg & Partners – Vi merker en kraftig økning i antall skadesaker og anmeldelser knyttet til konkurser, […]

Innstill en kandidat til Nordisk råds miljøpris 2023

Nordisk råds miljøpris inviterer offentligheten til å innstille kandidater til prisen. Årets tema er bærekraftig tekstilproduksjon og -forbruk. Produksjonen og forbruket av tekstiler er knyttet til store negative avtrykk på både miljø og klima. Med årets tema ønsker bedømmingskomiteen å fokusere på at Norden kan gå i bresjen for den nødvendige omstillingen i hele tekstilverdikjeden. Massivt […]

Nortura tar saktevoksende kylling fra restaurantmarkedet til dagligvare

Norturas Livèchekylling har fått fotfeste i restaurant- og serveringsmarkedet. Nylig utvidet Nortura satsningen med to nye produsenter, og med salg gjennom Oda blir kyllingen også tilgjengelig for dagligvarekunder. – Kvaliteten på Livèchekyllingen er utrolig bra og det er bakgrunnen for at vi tok den inn. Salget har gått veldig bra, og vi har solgt mer […]

Canon gjør ny avtale med Tenden Advokatfirma

Canon AS og Tenden Advokatfirma ANS er blitt enige om en ny avtale til en verdi på rundt 700 000 kroner over fem år. Avtalen innebærer maskinpark, digitaliseringsløsninger og service fra Canon. Canon og Tenden Advokatfirma har samarbeidet gjennom fem år. Nå gjør partene en ny avtale på fem år. – Vi er godt fornøyde […]

Strafferettsforsikring er nå tilgjengelig for norske bedrifter

Strafferettsforsikring (Legal Defence) er nå tilgjengelig for norske bedrifter. Forsikringen sikrer den beste advokathjelpen ved eventuelle straffbare feilgrep i forbindelse med jobb. Forsikringen dekker styret, ledelsen og ansatte i selskapet. Dekningen er et supplement til styreansvarsforsikringer. Norske virksomheter må forholde seg til en rekke lover og forskrifter. Mange av disse har en klausul om at […]

800 flere arbeidsledige i Vestfold og Telemark i januar

I januar hadde Vestfold og Telemark høyest andel helt arbeidsledige i landet. Mens 2,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket var uten jobb, var gjennomsnittet i landet 1,9 prosent. 5.300 personer var registrert som helt arbeidsledige i januar. Det var 800 flere enn i desember i fjor. – Arbeidsledigheten hos oss fortsetter å være høyest i […]

Widerøe er fornøyd med starten av året

Widerøe starter året med en vesentlig bedre januar enn hva vi så i 2022. Dette har sin naturlige forklaring der januar 2022 var betydelig preget av Omikron-utbruddet på toppen av naturlige sesongsvingninger. Produksjonen er opp 2,9 prosent, samtidig som antall passasjerer er opp med 24 prosent i januar 23. Dette gir positive utslag på resultatet. […]

Bekymret for kompetanseflukt

 Vi er bekymret for at laboratoriene blir en flaskehals som vil skape unødig ventetid for pasienter og ansatte hvis dagens underbemanning og kompetanseflukt fortsetter, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, etter rapportframleggelsen til Helsepersonellkommisjonen. NITO, som blant annet organiserer de fleste bioingeniørene og medisinskteknisk personell på sykehusene i Norge, viser til at to av […]

Bemanningsbehovet må dempes

– Helsepersonell må brukes best mulig for å gi gode helse- og omsorgstjenester i årene som kommer, og vi trenger tiltak som demper bemanningsbehovet, ikke øker det, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Helsepersonellkommisjonen foreslår flere tiltak for å møte bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. KS er enig med kommisjonen i at flere må jobbe heltid, og […]

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger. Fredag 27. januar holdt regjeringen en pressekonferanse der de annonserte innføring av en styringsmekanisme som lovfester produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerhet for kraft. – Det er flott […]

Mestergruppen inngår samarbeid med norsk proptechselskap

Selskapet Placepoint tilbyr analyseverktøy for kart- og eiendomsdata. Mestergruppen skal nå ta i bruk verktøyet i forbindelse med boligprosjekter. Digitalisering er et viktig satsningsområde for Mestergruppen. Vi har vært på jakt etter et godt og effektivt verktøy for tidligfase feltutvikler der man raskt og med godt faktagrunnlag kan ta stilling til mulighetene og lønnsomheten i […]

Antallet nyetableringer ned med 16,6 prosent i 2022

Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian, viser at det i fjor ble registrert 30.491 nye aksjeselskap. Sammenlignet med 2021 er dette en nedgang på 16,6 prosent, da tilsvarende tall var på 36.558. De ferske tallene viser at det har vært en nedgang i alle landets fylker. Den prosentvise nedgangen har vært størst i Innlandet […]

Miljøorganisasjoner ut mot regjeringens mineralforslag

I en felles høringsuttalelse krever en samlet miljøbevegelse at regjeringen snur om gruvedrift på havbunnen og stanser åpningsprosessen på norsk kontinentalsokkel. Fredag 27. januar var det høringsfrist for Olje- og energidepartementets konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område. En samlet miljøbevegelse har levert en felles høringsuttalelse med krav om at […]

Svak avslutning på året for varehandelen

Handelen hadde en nedgang på 1,4 pst i desember. Detaljhandelen uten bilkjøp og bensin falt med 1,4 prosent i desember 2022 i forhold til samme måned året før. For hele 2022 viser varehandelshandelsindeksen en marginal oppgang på 0,4 prosent – etter rekordåret 2021. Handelen i desember hadde en svak nedgang, i tråd med Virkes prognoser. – Det var forventet en […]

Etablerer nasjonalt nettverk for nye oppdrettsarter

Kysten er full av lavtrofiske arter som kan utnyttes til mat, fôr og helseprodukter. Nå danner industriaktører, forskere, beslutningstakere og interesseorganisasjoner et nasjonalt nettverk som skal dele kunnskap og fremme lavtrofisk akvakultur. I Tromsø er det samlet 50 personer til et to-dagers møte der nettverket blir etablert. Samlingen er finansiert av Norges forskningsråd. Tang og […]

Svak avslutning på året i byggevarehandelen

Byggevarehandelen falt med 1,5 prosent i 3. tertial 2022 sammenlignet med 3. tertial 2021. Det var klare geografiske variasjoner i byggevarehandelen i årets siste tertial. Nedgangen var størst i Innlandet og Oslo, men også resten av Østlandet og Agder så en nedgang i omsetningen. Byggevarehandelen gikk opp i øvrige deler av landet, og klart mest […]

Ut på kjøretur med Tønsberg Næringsforening

Gjermundsen Auto AS og Tønsberg Næringsforening inviterte næringslivet til speed(ing)dating torsdag. 30-40 møtte frem, og Gjermundsen Auto bød på frokost og biler. Utenfor Gjermundsen Auto på Kilen sto det en lang rekke biler som skulle ta oss med ut på tur. Alle elektriske, selvsagt, for det er kun det Gjermundsen har i dag. Mazda, Hyundai […]

Arbeider med bruløsninger etter kollapsen til Tretten bru

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til bruene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bru. Det samme gjelder bruene som har fått midlertidig fastsatt lastkvalifisering. Dette arbeidet har pågått siden det ble oppsummert for den enkelte bru etter spesialinspeksjoner og kontrollberegninger. Alle bruene som er åpnet for trafikk står […]

Kutt i innleie først

EL og IT Forbundet er kritisk til at Telenor kutter 200 ansatte i faste stillinger, men samtidig fortsetter med en høy grad av innleie. – Vi mener at det er usaklig av bedriften å sparke faste ansatte når man har så mange innleide i selskapet. Kostnadskuttene burde heller starte opp med å rydde i disse […]

Circle K satser stort på elbilladere i Vestfold

Hele 35 nye ladere er nå på plass i Larvik, Horten og Holmestrand, og ytterligere fire er snart klare. Dette er en etterlengtet oppgradering for elbiler på strekningen Oslo-Kristiansand. – Dette er noe kundene våre har ønsket seg en god stund. Nå kan vi endelig levere, sier Åse Bomann-Larsen, eiendomssjef i Circle K Norge. I […]

Kaldt på kontoret? Be sjefen gjøre dette

– Ikke godta at arbeidsgiver skrur av varmen og ber deg ta på tykke klær, sier NITO-advokat Rannveig Arthur. Lave temperaturer og høye strømpriser har gjort at mange arbeidsplasser har varslet at de vil senke temperaturen i bygg og kontorlokaler for å spare penger. NITO ber arbeidsgiverne om å ta hensyn til de ansatte. – […]

Trøndelag med Norges første kommersielle nettbatteri

Det lokale strømnettet i Lierne får nå drahjelp av et stort batteri fra Eidsiva. Store batterier kan legge til rette for kraftkrevende næringer i deler av strømnettet som ikke har nødvendig kapasitet. Dette er en spennende fremtidsløsning som gir bedre utnyttelse av strømnettet, raskere påkobling og kan spare oss for betydelige investeringskostnader, sier olje- og […]

Næringsministeren tydeliggjør forventningene til Statkraft om fastprismarkedet

Med bakgrunn i den krevende situasjonen i kraftmarkedet har næringsministeren i dag hatt ekstraordinært foretaksmøte med Statkraft. Hensikten er å tydeliggjøre forventningene til selskapet i forbindelse med fastprismarkedet. – Norge og Europa er i den største energikrisen siden 1973, Statkraft er Norges største kraftprodusent, og jeg er derfor opptatt av at selskapet er seg bevisst […]

Dette er finalistene til Netthandelsprisene

For 17. året på rad kårer Posten og Bring de aller beste nettbutikkene i Norge. Over 1300 nominerte nettbutikker er blitt silt ned til ni finalister – og vinnerne avsløres 15. februar. Nytt av året er at det er tre kategorier med tre finalister. Alle nettbutikkene er blitt utsatt for omfattende testing på kjøp, kundeopplevelse […]

Inngår samarbeid med Tønsberg kommune

Mot slutten av 2022 undertegnet Tønsberg kommune og USN en avtale som skal styrke samarbeidet mellom universitetet og kommunen. Av Knut Jul Meland Avtalen vektlegger oppvekst, utdanning, folkehelse og livsmestring, og partene skal også samarbeide for å fremme innovasjon og entreprenørskap. USN og Tønsberg kommune har allerede etablert samarbeid på flere områder, blant annet når det […]

Trumf-medlemmene sparte 1,4 mrd i bonus i fjor

I løpet av 2022 sparte Trumfs 2,5 millioner medlemmer over 1,44 milliarder kroner i bonus. Og selv om de også tok ut milliardbeløp, så har Trumf-medlemmene nå i gjennomsnitt over 600 kroner i tilgjengelig bonus på konto. Januar er måneden da flest medlemmer sjekker Trumf-kontoen sin. Mange oppdager da at de har bonus til gode, […]

Flyr og Ving har inngått en avtale om charterflygninger

Avtalen innebærer at Flyr vil fly Vings gjester fra Norge til en rekke europeiske reisemål sommeren 2023.  Avtalen har en verdi på minimum 30 millioner kroner. – Vi er stolte av at Ving har tillit til oss og vårt produkt. Vi ser frem til å gi Vings gjester den gode Flyr-opplevelsen, sier kommersiell direktør Thomas […]

Studenter strømmer til applikasjon på Universitetet i Sørøst-Norge

– Vi har knekt koden for hvordan å tiltrekke oss de unge, sier utviklerne. Allerede bruker mer enn 11.000 av studentene applikasjonen Student Sørøst aktivt. Det betyr at ca. 65 prosent av målgruppen som applikasjonen retter seg mot bruker den. – Den treffer studentene i hverdagen. Med den skal de låse seg inn i studentboligen, […]

Lyse med nye og lavere fastpriser

68,7 øre per kWh er nå den rimeligste fastprisavtalen som bedriftene kan inngå. – Glad for å kunne tilby avtaler på et nivå som flere kan vurdere, sier Lyse. Med om lag 80 inngåtte kontrakter er Lyse det strømselskapet som har hatt de mest populære fastprisavtalene. Nå senker de prisene ytterligere. – Fastprisene er basert på […]

Avgift på avfallsforbrenning rammer satsing på karbonfangst

Avgiften på avfallsforbrenning i Norge kutter verken utslipp eller fremmer karbonfangst, stikk i strid med Regjeringens målsetting. Løsningen er å utvide avgiften til også gjelde restavfall som sendes ut av landet, går det fram av en ny utredning. Dersom en avgift på avfallsforbrenning har til hensikt å redusere fossile CO2-utslipp, må den ha en effekt […]

Begrensede muligheter for å bekjempe pukkellaks i sjø

Det er vanskelig å ta ut mer pukkellaks i sjøen uten å ta livet av uforsvarlig mye atlantisk laks, sjøørret og sjørøye, viser ny rapport. – Basert på rapporten vil det, selv med et utvidet uttak i sjøen, fortsatt være nødvendig med samme omfattende nivå av tiltak i elv for å lykkes med å bekjempe […]

Frivillig styreverv kan koste deg dyrt

Mange nordmenn har styreverv, for eksempel i borettslag, i idrettsforeninger eller i bedriften til en venn. – Men 2 av 3 aner ikke at de kan bli holdt økonomisk ansvarlig hvis det går skeis. Det sier Arnstein Heimset, forsikringsekspert og jurist i Frende. Dugnadsånden kan hjemsøke deg – Dugnadsånden står sterkt i Norge og mange […]

Speed(ing)date for næringslivet i Tønsberg

Har du opplevd hvordan praten går lett når man kjører bil sammen? Ønsker du å bli bedre kjent med andre bedrifter i næringsforeningen? Torsdag 26. januar inviterer Gjermundsen Auto og Tønsberg Næringsforening til en speed-date litt utenom det vanlige. Her vil fire og fire deltakere sammen teste nye bilmodeller på en ukjent rundtur for å […]

Sterk avslutning på kjøpesentre førte til god julehandel også i år

Økt aktivitet på kjøpesentre og historisk netthandel bidro til at fallet fra 2021 kun endte på 1,5 prosent. Tall fra BankAxept viser at årets julehandel hadde en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med 2021. Kjøpesentrene hadde særlig god omsetning uke i 51, den siste uken før jul. Denne uken hadde kjøpesenterbutikkene høyere omsetning enn samme uke i 2021. Uke 49 og 50 hadde butikkene […]

Tønsberg Næringsforening og ny fastlandsforbindelse

Tønsberg Næringsforening inviterer til frokostmøte 19. januar der den nye fastlandsforbindelsen er temaet. Ny fastlandsforbindelse er kanskje den viktigste enkeltsaken for næringsliv og innbyggere i vår region. Prosjektet går nå inn i en avgjørende fase hvor reguleringsplan skal oversendes politikerne for behandling. På møtet vil vi få en innføring i planforslaget og bompengeutredningen, etterfulgt av […]

– Matvarene på vei til butikken kan ikke ha hjemmekontor

Uken har vært preget av store mengder snøfall og kaos i trafikken. – Når politiet ber privatpersoner vurdere om de kan bli hjemme, synes vi det er merkelig at NAF går løs på tungtransporten, som har en kritisk samfunnsfunksjon, og ber dem om å stanse, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Onsdag ettermiddag […]

Ny rapport: Behov for tusenvis av grønne ingeniørarbeidsplasser

– Fram mot 2030 trenger vi tusenvis av nye ingeniører. Vi står overfor en varslet kompetansekrise dersom vi ikke handler nå, sier Trond Markussen, president i NITO. Menon Economics har på oppdrag fra NITO levert en rapport om framtidig behov for ingeniørkompetanse i batteri-, hydrogen- og havvindnæringen fram mot 2030. Ingeniørbehovet beskrevet i rapporten vil […]

Lav etterspørsel og mye dårlig vær preger resultatet i desember

Som forventet avsluttes året med nok en svak måned i desember. Markedet ligger fremdeles godt under 2019 nivå, selv om vi kan vise til en vekst i antall passasjerer og kabinfaktor fra 2021. Veksten skyldes at produksjonen i desember er justert sammenlignet med 2021. Antall passasjerer i 2021 ble kraftig preget av omikron-utbruddet og nedstenging […]

Anders Anundsen er ansatt som ny direktør for NAV Vestfold og Telemark

Tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen blir ny direktør i NAV Vestfold og Telemark. Anders Anundsen er godt kjent med offentlig forvaltning gjennom mange år som aktiv politiker. Han har sittet på Stortinget i perioden 2005- 2017, og var justis- og beredskapsminister fra 2013 til 2016. Han var også leder for kontroll- og konstitusjonskomitéen i […]

Kun fire pelsfarmer igjen i Norge

De siste par årene har stadig flere pelsfarmer i Norge lagt ned driften. Nå er det kun fire pelsfarmer igjen i Norge. Pelsdyroppdrett skal avvikles i Norge. Fristen er satt til 1. februar 2025, men mange oppdrettere velger å avvikle før tiden. Høsten 2020 var det 88 pelsfarmer i Norge, to år etter er det […]

Konkursene steg med 11,7 prosent i 2022

I året som nettopp har gått gikk 3723 bedrifter konkurs, en økning på 11,7 prosent sammenlignet med 2021. Konkursene økte i alle måneder i 2022 bortsett fra april. Verst har det gått utover hotell og restaurantbransjen som har en konkursøkning på 34,7 prosent for året, og hele 68,2 prosent i desember. Dette viser konkursstatstikken til […]

Elbilforeningen feirer: Hele topp 10-lista er elektrisk

Alle de ti mest solgte bilmodellene i 2022 er elbiler! Hele 138 260 registrerte biler var en elbil. Det utgjør så mye som 79,31 prosent av nybilsalget. -For oss som har jobbet for å elektrifisere bilparken i mange år, er det en utrolig følelse å konstatere at det er så og si bare elbil som […]

2022: Første året fondskundene solgte for mer enn de kjøpte på over ti år

I 2022 nettosolgte Nordnets kunder fond for 1,2 milliarder kroner. – Det er første gang på mer enn ti år at våre kunder har nettosolgt fond. Resesjon, børsfall og dårligere råd er nok hovedforklaringene, sier Nordnets spareøkonom. Nordnet er Nordens største handelsplattform for aksjer og fond, og en god temperaturmåler på det norske fondsmarkedet. I […]

Fortsatt aksjefeber blant private sparere

Normalt har desember vært en god måned i aksjemarkedet. 2022 ble derimot annerledesåret og alle de toneangivende indeksene ender ned. Allikevel vekter private sparere seg opp i aksjer. Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 18,7 milliarder kroner i desember og netto ble det kjøpt aksjer for 625 millioner kroner. Aker BP troner på toppen over de […]

Bli med oss inn i 2023

Det har vært litt av et år for oss i BY! Nå har vi lagt et solid grunnlag for å vokse videre og bli et samlingspunkt for lokalsamfunnene i Tønsberg og Færder. -Et slikt utviklingsarbeid tar gjerne et par år, sa systemansvarlig Bent Fossan til meg da vi startet utviklingen i november 2021. -Neida, sa […]

Jurister jobber best skjermet

Det er mange jurister som sitter i åpne kontorlandskap, fordi det kanskje sparer bedriften for noen kroner i kvadratmeter. Dette er et paradoks når undersøkelser slår fast at jurister jobber mindre effektivt på slike arbeidsplasser. «Mer à jour i jobben, kortere arbeidsdag og færre avbrytelser». Dette er noen av tilbakemeldingene fra juristene som benytter seg […]

Har reparert over 35.000 elektronikk-gjenstander

I år har Fremtind har reparert over 35.000 små og store elektronikk-gjenstander, fremfor å erstatte med nytt. Og det er bare skader meldt på innboforsikring. Nytt av året er reparasjoner hjemme hos kundene. -Med våre reparasjoner på innboforsikringen har vi redusert klimautslippet med minst 3.300 tonn C02 i år. Det tilsvarer nesten 40.000 flyturer mellom […]

Vil betale 30 prosent mer for fersk norsk laks

Forbrukere i USA og Japan er villige til å betale 30 prosent mer for den norske laksen hvis den er fersk og ikke tint. For å levere fersk laks til disse markedene kreves det imidlertid flyfrakt, noe som har et mye høyere klimaavtrykk enn å frakte laksen fryst på båt og tine den i markedene. […]

Rekordhurtig utbygging av hurtigladere i 2022

Nå er det over 5.600 hurtigladere i Norge. ─ Dette er godt nytt på tampen av året, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Hun er opptatt av at utbyggingen av hurtigladere holder tritt med elbilveksten. Norge bør ha 9.000 hurtigladere i 2025 og 11.000 i 2030, ifølge kunnskapsgrunnlaget til regjeringens nye ladestrategi. 21. desember […]

Stort smakspenn for norsk sider

Norsk siderproduksjon har hatt en formidabel utvikling. Kvaliteten er høy og smaksmangfoldet stort. Det viser bedømminger gjort av Nofimas smaksdommere. Nofimas sensoriske dommere vurderte totalt 25 norske sidere. 14 fra Hardanger og 11 fra andre deler av landet. Dommerpanelet består av ti smaksdommere, og er et profesjonelt panel. De beskriver sensorisk kvalitet på en objektiv […]

Næringsministeren varsler hurtigspor for mineralvirksomhet i Norge

Arbeidet med ny mineralstrategi er på oppløpssiden og nå røper næringsminister Jan Christian Vestre fem tiltak som skal fremskynde prosessen med å få i gang mineralaktivitet og økt kartlegging her til lands. -Utviklingen av mineralprosjekter tar for lang tid. Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet. Det er behov for kritiske råvarer, derfor er det […]

Dagligvarekjedenes egne merkevarer og vertikal integrasjon skal utredes

Næringsminister Jan Christian Vestre vil til bunns i hvilke konsekvenser vertikal integrasjon og dagligvarekjedenes egne merkevarer har for konkurransen i dagligvarebransjen. I første omgang skal utredningen kartlegge omfanget av egne merkevarer og vertikal integrasjon. – Regjeringen har gjennom hele 2022 jobbet med en rekke tiltak for å sikre bedre maktbalanse i dagligvaremarkedet og bidra til […]

E6-utbygging utsettes på ubestemt tid

Utbygging av E6 Roterud – Storhove forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid. Det er den direkte konsekvensen etter at Miljødirektoratet tok en klage fra interesseorganisasjon til følge, og satte til side Statsforvalteren i Innlandet sitt vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for å fremføre ny E6 på bru over Lågendeltaet naturreservat. Planarbeidet for 23 kilometer ny, […]

Flyr søker om flytillatelse i USA

Flyr har søkt det amerikanske transportdepartementet om tillatelse til å operere flygninger inn og ut av USA, for charter- og wetlease-flygninger fra vintersesongen 2023. Flyrs oppdaterte strategi innebærer å utnytte kommersielle muligheter utenfor hjemmemarkedet i lavsesongen. På grunn av et økende antall forespørsler fra nordamerikanske selskaper om charter- og wetlease-flyninger, har Flyr søkt det amerikanske transportdepartementet […]