2022 har vært et positivt år for arbeidsledigheten

Ved utgangen av året er litt flere enn 4 500 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Dette utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken, en andel som er rekordlav – og lavere enn i 2021. Likevel er Vestfold og Telemark det fylket i landet med flest arbeidsledige. Gjennomsnittlig andel ledige i landet er 1,6 […]