Økt biltrafikk på veiene i 2021

ILLUSTRASJON: Som i 2020 ble trafikken i 2021 preget av de til enhver tid gjeldende koronarestriksjoner. Tallene er gitt som endring i prosent sammenlignet med samme tidsperiode året før. Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen. Kilde: Vegtrafikkindeksen 2021 2021 startet med betydelig mindre trafikk enn normalt i januar og februar. Men for året sett under ett […]