Blytung sommer, frykter august-ulykkene

27 har omkommet på norske veier så langt i sommer. Det er ti flere enn i juni og juli samlet i fjor. Nå frykter veidirektøren august-ulykkene. I juli omkom ti personer i trafikken, som er en mer enn i fjor. Samtlige var menn. Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall. – Det har vært en tung […]

For høyt konfliktnivå på norske veier

Konflikter, frustrasjon og hensynsløse bilister. Det er syklistenes opplevelse av norsk trafikk. Det viser en ny undersøkelse blant norske syklister. Undersøkelsen er utført av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, og har kartlagt norske syklister opplevelse av å ferdes i trafikken. Stort skadepotensial Blant de som har syklet minst én gang det […]

Fire omkom i februar-trafikken

BILDET: Leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen. Fire omkom på norske veier i februar, samme antall som i februar i fjor. Så langt i år er det syv menn som har omkommet i trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Aldri har et år startet med lavere dødstall […]