Vil gjøre transportbedriftene medansvarlig for trygg sikring av last

BILDET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. -Lastebiler der lasten ikke er godt nok sikret skaper farlige situasjoner for sjåføren og andre trafikanter. I dag har sjåføren alene ansvaret for å sikre at lastebilen er forsvarlig lastet etter vegtrafikkloven. Nå vil vi gi transportforetakene et medansvar. Dette handler om trafikksikkerhet, men også om å fremme et mer seriøst […]