Tredjepartsverifikasjon i tråd med tidligere estimater

Olje- og energidepartementet (OED har i dag offentliggjort hovedrapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av Langskipprosjektet. Norcem har følgende kommentarer til de delene av rapporten som omhandler Norcem. Tredjepartsanalysen bekrefter at de forventede kostnadene ved prosjektet er i tråd med det som tidligere har blitt kommunisert av Norcem. Kostnadsanslagene har ikke økt i den siste perioden. […]