Norges første klimaskog under vann

Den norske tareskogen forsvinner. Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS) «går under vann» for å bevare økosystemet. Trefadder skal i samarbeid med NIVA og Tarevoktere forske på metoder for å reetablere den tapte tareskogen. Trefadder lanserer Havfadder – Norges første klimaskog under vann Klimaendringer og overfiske på nøkkelarter som steinbit på 60 og 70 tallet […]